Laiškas Jadvygai Čiurlionytei, [po 1947-02-07], [Vilnius].

MJ! / Aš pats apie tą veikalą maža težinau.

MJ1~ santr =Miela Jadze!
Jadvyga Čiurlionytė (1898–1992), etnomuzikologė, VU Istorijos-filologijos fakulteto, Vilniaus konservatorijos dėstytoja, skaitė liaudies muzikos kūrybos kursą, dirbo mokslinį darbą.
!

2Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, folkloristas, Vilniaus universiteto Rusų literatūros katedros profesorius. pats apie tą veikalą3Balys Sruoga, Lietuvių liaudies dainų rinktinė, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949. maža težinau. Drazdauskas4Valys Drazdauskas (1906–1981), literatūrologas, vertėjas, 1944–1949 m. Valstybinės grožinės literatūros leidyklos Kaune vyriausiasis redaktorius. buvo atvažiavęs Vilniun ir mano darbą atsivežęs, — bet pas mane neužėjo, — aš jo nemačiau, — aš netgi jokios sutarties neturiu su juo pasirašęs. Aš manau, kad iki 10 bal.5~ santr =balandžio. jis nė paskaityti mano straipsnio nepaskaitys. Man atrodo, Tavo straipsnis6Valstybinė grožinės literatūros leidykla siūlė Jadvygai Čiurlionytei parengti straipsnį „Lietuvių dainų melodijos“. nieku būdu nebus pavėluotas. Apie veikalo tolimesnį likimą aš pats ničnieko nežinau. Prie tos tavo sutarties „toks pavėlavimas“ — niekaniekis. Manau, jei įpusėjai — baik, tai ir moraliai bus naudinga.

Mane susukė gripas ir reumatizmas, iš namų nebeišeinu, tai ir girdėti nieko neteko.

T[avo] B[alys]


KOMENTARAI

1 ~ santr =Miela Jadze!
Jadvyga Čiurlionytė (1898–1992), etnomuzikologė, VU Istorijos-filologijos fakulteto, Vilniaus konservatorijos dėstytoja, skaitė liaudies muzikos kūrybos kursą, dirbo mokslinį darbą.
2 Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, folkloristas, Vilniaus universiteto Rusų literatūros katedros profesorius.
3 Balys Sruoga, Lietuvių liaudies dainų rinktinė, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949.
4 Valys Drazdauskas (1906–1981), literatūrologas, vertėjas, 1944–1949 m. Valstybinės grožinės literatūros leidyklos Kaune vyriausiasis redaktorius.
5 ~ santr =balandžio.
6 Valstybinė grožinės literatūros leidykla siūlė Jadvygai Čiurlionytei parengti straipsnį „Lietuvių dainų melodijos“.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.