Laiškas Vincui Mykolaičiui-Putinui, Emilijai Mykolaitienei, 1945-09-04, [iš Birštono – į Vilnių].

Mano Brangieji, / Sveikinu visus ir bučiuoju!

Mano Brangieji1Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), rašytojas, 1945–1946 m. Lietuvių literatūros instituto direktorius, 1944–1954 m. VU dėstytojas, profesorius.
Emilija Mykolaitienė (1901–1983), Vinco Mykolaičio-Putino žmona, mokytoja.
,

Sveikinu visus ir bučiuoju!

Šio laiško padavėjas, Birštono kurorto Direktorius p. Žukauskas2Jurgis Žukauskas, gydytojas, 1945 m. dirbo Birštone, „Baltojoje“ viloje., yra geras žmogus.

Aš pats — kol darbą dirbau3Balys Sruoga 1945-05-13 sugrąžintas į Vilnių iš Torūnės po Štuthofo koncentracijos stovykloje išgyventų kančių. Rašytojų sąjungos rūpesčiu jis buvo gavęs maisto kortelių ir kelialapį į Birštoną, kur praleido pirmąją pokario vasarą. Balys Sruoga, gydydamasis ir ilsėdamasis Birštone, „Baltojoje“ viloje prie Vytauto kalno, pradėjo ir baigė rašyti visą atsiminimų Dievų miškas rankraštį. (baigiau) — laikiausiu, net dūšioje buvau sustiprėjęs, dabar vėl viskas eina po velnių. Ką‑ką, bet liniją kurorte pataisiau, — esu visai schlank4~ vok =lieknas, laibas; grakštus..

Būna taip, kad norisi kuo greičiausiai pas Abraomą.

Iš Birštono bėgsiu rugs.5~ santr =rugsėjo. 7 d.6~ santr =dieną. Po kelių dienų atsirasiu gal ir Vilniuje.

Jeigu būtų galima kaip nors iš mano sąskaitos, — jei galėtumėt man atsiųsti per p.7~ santr =poną. Žukauską kiek: 1) rūkalų, 2) kavos ir 3) saldainių, — būčiau labai dėkingas.

Atleiskite, kad apkraunu rūpesčiais, — gal kaip nors kada atitarnausiu.

Bučiuoju.
Jūsu Balys


Birštonas
Rugs.8~ santr =rugsėjo. 4 d.9~ santr =diena.


KOMENTARAI

1 Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), rašytojas, 1945–1946 m. Lietuvių literatūros instituto direktorius, 1944–1954 m. VU dėstytojas, profesorius.
Emilija Mykolaitienė (1901–1983), Vinco Mykolaičio-Putino žmona, mokytoja.
2 Jurgis Žukauskas, gydytojas, 1945 m. dirbo Birštone, „Baltojoje“ viloje.
3 Balys Sruoga 1945-05-13 sugrąžintas į Vilnių iš Torūnės po Štuthofo koncentracijos stovykloje išgyventų kančių. Rašytojų sąjungos rūpesčiu jis buvo gavęs maisto kortelių ir kelialapį į Birštoną, kur praleido pirmąją pokario vasarą. Balys Sruoga, gydydamasis ir ilsėdamasis Birštone, „Baltojoje“ viloje prie Vytauto kalno, pradėjo ir baigė rašyti visą atsiminimų Dievų miškas rankraštį.
4 ~ vok =lieknas, laibas; grakštus.
5 ~ santr =rugsėjo.
6 ~ santr =dieną.
7 ~ santr =poną.
8 ~ santr =rugsėjo.
9 ~ santr =diena.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.