Laiškas Jonui Baliui, [po 1933], [Kaunas].

Balys Sruoga „Lietuvju dainu simbolika“ tilpo „Ritums“ (Rakstnieku kooperativa izdevums, – literaturas un mᾱksla žurnals) – 1925 m. 2 ir 3 num.

Balys SruogaLietuvju dainu simbolika1Balys Sruoga, „Lietuvju dainu simbolika“, in: Ritums, 1925, Nr. 2, p. 130–137, Nr. 3, p. 219–226. tilpo „Ritums“ (Rakstnieku kooperativa izdevums, — literaturas un mᾱksla žurnals2~ latv =Rašytojų kooperatyvo leidimas, – literatūros ir mokslo žurnalas.) — 1925 m. 2 ir 3 num.

________________

Ta pačia tema tilpo ilgas panašus straipsnis Amerikos „Naujienose“3Pirma straipsnio publikacija: Padegėlis Kasmatė, „Erotinė lietuvių dainų simbolika ir jos kilmė“, in: Naujienos, 1924 vasario 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, kovo 1, 13, 14, 18, 19, 20, Nr. 43–45, 48–52, 62, 63, 66–68.
Balio Sruogos straipsnį „Erotinė lietuvių dainų simbolika ir kilmė“ dar žr. in: BSR: Tautosakos studijos 1921–1947, t. 9I, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 198–229.
Balys Sruoga, nuo 1921 m. rudens tapęs Miuncheno universiteto studentu, rašė straipsnius, siuntinėjo savo kūrybą, vertimus į Čikagoje spausdinamą lietuvių dienraštį Naujienos. Už bendradarbiavimą kas mėnesį gaudavo apie penkiolika dolerių.
, rodos, 1923 m., — ta pati medžiaga, tik pritaikyta amerikoniškam „Naujienų“ skaitytojui.

Balys Sruoga4Balys Sruoga (1896–1947), Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų kalbų ir literatūros katedros profesorius.
Laiškas adresuotas Jonui Baliui (1909–2011), folkloro tyrinėtojui. Jonas Balys 1933 m. baigė Vienos universitetą, kur gavo filosofijos daktaro laipsnį. Po metus trukusios stažuotės Suomijoje parengė lyginamąją tautosakos studiją Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje ir ją VDU apgynė kaip habilitacinį darbą, istorijos daktaras. 1934–1935 m. dėstė VDU.


KOMENTARAI

1 Balys Sruoga, „Lietuvju dainu simbolika“, in: Ritums, 1925, Nr. 2, p. 130–137, Nr. 3, p. 219–226.
2 ~ latv =Rašytojų kooperatyvo leidimas, – literatūros ir mokslo žurnalas.
3 Pirma straipsnio publikacija: Padegėlis Kasmatė, „Erotinė lietuvių dainų simbolika ir jos kilmė“, in: Naujienos, 1924 vasario 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, kovo 1, 13, 14, 18, 19, 20, Nr. 43–45, 48–52, 62, 63, 66–68.
Balio Sruogos straipsnį „Erotinė lietuvių dainų simbolika ir kilmė“ dar žr. in: BSR: Tautosakos studijos 1921–1947, t. 9I, parengė Algis Samulionis, Donata Linčiuvienė, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 198–229.
Balys Sruoga, nuo 1921 m. rudens tapęs Miuncheno universiteto studentu, rašė straipsnius, siuntinėjo savo kūrybą, vertimus į Čikagoje spausdinamą lietuvių dienraštį Naujienos. Už bendradarbiavimą kas mėnesį gaudavo apie penkiolika dolerių.
4 Balys Sruoga (1896–1947), Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų kalbų ir literatūros katedros profesorius.
Laiškas adresuotas Jonui Baliui (1909–2011), folkloro tyrinėtojui. Jonas Balys 1933 m. baigė Vienos universitetą, kur gavo filosofijos daktaro laipsnį. Po metus trukusios stažuotės Suomijoje parengė lyginamąją tautosakos studiją Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje ir ją VDU apgynė kaip habilitacinį darbą, istorijos daktaras. 1934–1935 m. dėstė VDU.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.