Laiškas Juozapui Sruogai, [1927-07-03], [iš Kauno – į Berlyną].

Mielas Juozapai, / Tu turbūt baisiai keiki, kad mes nebeužusukėm į Berlyną, bet ką galėjom kita daryt, jei mums nebeužteko nei jėgų, nei pinigų.

Mielas Juozapai1Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.,

Tu turbūt baisiai keiki, kad mes nebeužusukėm į Berlyną, bet ką galėjom kita daryt, jei mums nebeužteko nei jėgų, nei pinigų. Buvome Magdeburge2Magdeburgas – Vokietijos miestas, Saksonijos-Anhalto žemės sostinė, antras pagal dydį šios žemės miestas, įsikūręs prie Elbės upės., Harz'e3Harz ~ vok =Harcas, kalnai vidurio Vokietijos, Žemutinės Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Tiuringijos žemėse. (Brocken4Brocken ~ vok =Brokeno kalnas, Harco kalnų vidurio Vokietijoje viršukalnė (1 141 m.)., Thale5Thale ~ vok =Talė, miestas rytinėje Vokietijoje.), Leipzige6Leipzig ~ vok =Leipcigas, miestas rytinėje Vokietijoje, Saksonijos žemėje. visą dieną, Dresdene7Dresdenas – miestas pietryčių Vokietijoje, Saksonijos žemės sostinė, įsikūrusi Elbės slėnyje., Säch. Schweiz8Säch[sische] Schweiz ~ santr, vok =Saksonijos Šveicarija. (nuvažiavom į Wehlen9Stadt Wehlen – Vėlenas, miestas Saksonijos Šveicarijoje., o iš ten pėsti: Bastei10Bastei ~ vok =Bastėjos uolos Saksonijos Šveicarijoje., Schwedenlöcher11Schwedenlöcher ~ vok =Amselgrundo pakrantės slėnis, netoli Rateno miestelio Saksonijos Šveicarijoje., Amselfall12Amselfall ~ vok =krioklys Saksonijos Šveicarijoje, Rytų Vokietijoje, netoli nuo Bastėjos uolų., Rathen13Rathen ~ vok =Rateno miestelis Elbės smiltainio kalnuose, Saksonijoje, Vokietijoje., Brand14Brand-Erbisdorf ~ vok =nedidelis miestelis Saksonijoje., Schandau15Bad Schandau~ vok =Bad Šandau kurortinis miestas Vokietijoje. ir iš ten grįžom)16Balys Sruoga 1927 m. Lietuvos universiteto studentams, teatro seminaro dalyviams, organizavo ekskursiją į Vokietiją – Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Ši išvyka turėjo specialų teatrinį tikslą – tuo metu Magdeburge vyko teatro meno paroda..

Nusivarėm iki paskutinio. Tat iš Dresdeno išvažiavom penktadienio rytą, pusėj 7, o buvom Kaune tąpat dieną 11 val.17~ santr =val[andą]. vakaro.

Įspūdžių daugybė, net pasakyti sunku. Taigi nepykite, kad nebeužusukome.

Šiandie turėjome posėdį — rezultate su pirmuoju kurjeriu gausite „diplomatinį paketą“ — ten bus biškis dešrų, palengvicos ir 3 bonkos krupniko. Mūsų noras būtų, kad tai sunaudotumėt bendrai — ir atstovybės tarnautojai, ir studentai, kurie su mumis vazojos. Norėjom laiškus rašyti — padėkos, bet beveik kiekvienas turi žmonių Berlyne, kuriems norėtų ypatingai dėkoti (vyrai — ypač Tau, Čerkeliūnui18Petras Čerkeliūnas (1893–?), nuo 1922 m. – Berlyno aukštesniosios technikos mokyklos ir Lietuvos universiteto studentas. Nuo 1928-06-01 iki 1931-10-01 Lietuvos garbės konsulato Berlyne sekretorius., Bulotai19Andrius Bulota (1872–1941), teisininkas, advokatas, Marijampolės gimnazijos dėstytojas., Mošinskiui20Algirdas Mošinskis (1905–1991), inžinierius, architektas, 1926–1928 m. Paryžiuje Sorbonoje studijavo archeologiją. 1933 m. Berlyne baigė Šarlotenburgo aukštąją technikos mokyklą., moters — p.21~ santr =p[oniai]. Bronei22Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona. ir abiem atstovybės panelėm). Bet kaip čia su laiškais išeis, dar nežinia — aš rytoj noriu būtinai išvažiuoti sodžiun — laiko maža visai.

Ploščių ir binoklį su Jazbučiu23Jurgis Jazbutis (1862–1933), Bronės Sruogienės tėvas. Gali būti minimas ir vienas iš Bronės Sruogienės brolių. pasiuntėm iš Dresdeno — ačiū.

Ačiū už viską. Labų dienų visie[m]s.

Tav[o] Ba[ly]s24Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
3 liep[o]s


KOMENTARAI

1 Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
2 Magdeburgas – Vokietijos miestas, Saksonijos-Anhalto žemės sostinė, antras pagal dydį šios žemės miestas, įsikūręs prie Elbės upės.
3 Harz ~ vok =Harcas, kalnai vidurio Vokietijos, Žemutinės Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Tiuringijos žemėse.
4 Brocken ~ vok =Brokeno kalnas, Harco kalnų vidurio Vokietijoje viršukalnė (1 141 m.).
5 Thale ~ vok =Talė, miestas rytinėje Vokietijoje.
6 Leipzig ~ vok =Leipcigas, miestas rytinėje Vokietijoje, Saksonijos žemėje.
7 Dresdenas – miestas pietryčių Vokietijoje, Saksonijos žemės sostinė, įsikūrusi Elbės slėnyje.
8 Säch[sische] Schweiz ~ santr, vok =Saksonijos Šveicarija.
9 Stadt Wehlen – Vėlenas, miestas Saksonijos Šveicarijoje.
10 Bastei ~ vok =Bastėjos uolos Saksonijos Šveicarijoje.
11 Schwedenlöcher ~ vok =Amselgrundo pakrantės slėnis, netoli Rateno miestelio Saksonijos Šveicarijoje.
12 Amselfall ~ vok =krioklys Saksonijos Šveicarijoje, Rytų Vokietijoje, netoli nuo Bastėjos uolų.
13 Rathen ~ vok =Rateno miestelis Elbės smiltainio kalnuose, Saksonijoje, Vokietijoje.
14 Brand-Erbisdorf ~ vok =nedidelis miestelis Saksonijoje.
15 Bad Schandau~ vok =Bad Šandau kurortinis miestas Vokietijoje.
16 Balys Sruoga 1927 m. Lietuvos universiteto studentams, teatro seminaro dalyviams, organizavo ekskursiją į Vokietiją – Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Ši išvyka turėjo specialų teatrinį tikslą – tuo metu Magdeburge vyko teatro meno paroda.
17 ~ santr =val[andą].
18 Petras Čerkeliūnas (1893–?), nuo 1922 m. – Berlyno aukštesniosios technikos mokyklos ir Lietuvos universiteto studentas. Nuo 1928-06-01 iki 1931-10-01 Lietuvos garbės konsulato Berlyne sekretorius.
19 Andrius Bulota (1872–1941), teisininkas, advokatas, Marijampolės gimnazijos dėstytojas.
20 Algirdas Mošinskis (1905–1991), inžinierius, architektas, 1926–1928 m. Paryžiuje Sorbonoje studijavo archeologiją. 1933 m. Berlyne baigė Šarlotenburgo aukštąją technikos mokyklą.
21 ~ santr =p[oniai].
22 Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona.
23 Jurgis Jazbutis (1862–1933), Bronės Sruogienės tėvas. Gali būti minimas ir vienas iš Bronės Sruogienės brolių.
24 Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.