Laiškas Juozapui Sruogai, [1929-08-16], [iš Būgių – į Berlyną].

Miel[as] Juozap[ai], / Tai Šiauliuose pavyko surast vieną raktą.

Miel[as] Juozap[ai]1Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.,

Tai Šiauliuose pavyko surast vieną raktą. Kitus du — padirbo. Bendrai atatinka — jei ir netiks, tai jau nebesunku bus jie pabaigt taisyti. Jei atsiras senieji raktai — pristatysiu ir juos.

Šiuos šiandie pat siunčiu Savickiui2Jurgis Savickis (1890–1952), diplomatas, rašytojas. 1927–1929 m. tarnavo Užsienio reikalų ministerijoje Kaune, vadovavo Valstybės teatrui. — jis jau kaip nors pasiųs.

Labų dienų p.3~ santr =p[oniai]. Bron[ei]4Bronė Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona..

Vis[o]. Balys5Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.

Rugp.6~ santr =Rugp[jūčio]. 16 d.7~ santr =d[iena].KOMENTARAI

1 Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
2 Jurgis Savickis (1890–1952), diplomatas, rašytojas. 1927–1929 m. tarnavo Užsienio reikalų ministerijoje Kaune, vadovavo Valstybės teatrui.
3 ~ santr =p[oniai].
4 Bronė Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona.
5 Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
6 ~ santr =Rugp[jūčio].
7 ~ santr =d[iena].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.