Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-05-25, iš Miuncheno – į Berlyną

Iš kalnų žinelę pirmą – tau žinelę!

Fr. Vandai Daugirdaitei
Gartenh. b/Schönberg

Berlin, Charlott.
Schillerstr. 1281Fr[au] Vandai Daugirdaitei / Gartenh[aus] [Noske] b[ei]/Schönberg // Berlin, Scharlott[enburg] / Schillerstr[asse] 128 vok =Poniai Vandai Daugirdaitei / Noske'ės sodo namas, per Schönbergą // Berlynas, Šarlotenburgas / Šilerio gatvė 128.


Iš kalnų žinelę pirmą – tau žinelę! Šiandie Šeštinis – kur tu? Aš tylajam ežerėly. Aš Kiršos2Faustas Kirša (1891–1964), poetas, 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką. vardu pasiunčiau tau laišką – nežinojau Zosės3Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, nuo 1921 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete. adreso – prašiau, kad jis tuoj Tau jį atiduotų – tai tu paskubėk iš jo atimti, kad jis nepamestų. Tu man tik tuoj parašyk apie Dresdeną ir Saksonijos kalnus – ar norėtum – ar galėtum Sekminėms?4Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1922 m. Sekmines praleido kartu Bavarijos Alpėse: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29). O šiam kalnely aš buvau pereitą sekmadienį – iš ten tau ir gėlikės, ir saulužės trupučiukas. Nors dar ir šiandie rankos ir kojos skauda – tat šiandie dar nesikeliu in kalnus – tik ežerėly. Bet kaip gerai, kad Tu jau Berlyne5Vanda Daugirdaitė buvo ką tik grįžusi į Berlyną iš Būgių, kur praleido pavasario atostogas.. Man rodos, kad Tu jau dabar taip arti, kad aš vėlei jaučiu, tarytum Tu būtum čia pat. Bet per Sekmines susitiksim – gerai?

Bal


KOMENTARAI

1 Fr[au] Vandai Daugirdaitei / Gartenh[aus] [Noske] b[ei]/Schönberg // Berlin, Scharlott[enburg] / Schillerstr[asse] 128 vok =Poniai Vandai Daugirdaitei / Noske'ės sodo namas, per Schönbergą // Berlynas, Šarlotenburgas / Šilerio gatvė 128.
2 Faustas Kirša (1891–1964), poetas, 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
3 Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė, nuo 1921 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
4 Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1922 m. Sekmines praleido kartu Bavarijos Alpėse: „Negalėdami sutart dėl vietos, nutarėm važiuot į Bavarų Alpes. Susitikom Miuncheno stoty ir nuvažiavom į kalnus. Buvo puikus pavasaris, pievos žydėjo, kalnai buvo dar padengti sniegu. Ėjom pėsti daug kilometrų, kėlėmės gan aukštai – praleidom nepamirštamas dienas…“ (Vandos Sruogienės pastaba, žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, apie 1922-05-30, in: KC PENN, l. 29).
5 Vanda Daugirdaitė buvo ką tik grįžusi į Berlyną iš Būgių, kur praleido pavasario atostogas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.