Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1922-05-28, iš Bavarijos Alpių – į Frankfurtą prie Maino

Kloniojuos iš kalnų žemiau[,] negu reikia.

Rimka Alb.1Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, spaudos darbuotojas. 1921–1923 m. studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje. Albinas Rimka buvo geras Balio Sruogos bičiulis. Albinas Rimka dažnai jam parašydavo, atvykdavo į Miuncheną, kur susitikę, jie kartu leisdavosi į kalnų išvykas.
Frankfurt / M
Unterweg 8III


Kloniojuos iš kalnų2Balys Sruoga rašo iš Hinteres Sonnwendjoch – aukščiausios Mangfall kalnų viršūnės Bavarijos Priealpių dalyje. žemiau[,] negu reikia.

Ranžaus visai vienas – gerai po debesis, po uolas!

Bučiuoju[.] Balys


KOMENTARAI

1 Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, spaudos darbuotojas. 1921–1923 m. studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje. Albinas Rimka buvo geras Balio Sruogos bičiulis. Albinas Rimka dažnai jam parašydavo, atvykdavo į Miuncheną, kur susitikę, jie kartu leisdavosi į kalnų išvykas.
2 Balys Sruoga rašo iš Hinteres Sonnwendjoch – aukščiausios Mangfall kalnų viršūnės Bavarijos Priealpių dalyje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.