Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-06-01, iš Miuncheno – į Berlyną

Tai mat iš tavęs dar nieko nėra – o aš laukiau…

Tai mat iš tavęs dar nieko nėra – o aš laukiau…

Šiąnakt grįžau iš Oberammergau ir iš ryto studijavau vokiečių žemlapį. Labai gerai būtų nuvažiavus į Mainzą ir iš ten Reinu iki Kelnui. Tai gražiausia Reino dalis – žinovai taip pataria1Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė tarėsi, kur galėtų praleisti Sekmines. Vėliau nusprendė, susitikę Miunchene, vykti į Bavarijos Alpes.. Bet ten vis tiktai gana toli ir gan brangiai kainuos. Gal geriau būtų šiuo kartu pavažiuoti į Thüringer Wald2Thüringer Wald vok =Tiuringijos miškas.. Ten irgi yra [šiokių tokių kalniukų, o ir mūsiškiai ekspedicijų turbūt ten nedarys. Pagaliau vietos taip daug – vietą, kur susitikt, aš išskaičiau žemėlapy – miest.3Miest[ą]. Suhl, o iš tenai bus galima orientuotis. Tai tu, vadinas, parink, kur tau rodos geriau. O gal tu jau esi parinkus dar kurią vietą? Tiktai važiuot – tai turbūt reikia]4Algio Samulionio atkurtas atvirlaiškio tekstas. antradienį, nes aš šiandie (ketvirtadienį)[,] rytoj ir poryt daug dirbsiu [–] noriu parašyt straipsnį apie Oberammergau5Išvyką į Oberammergau Balys Sruoga aprašė spaudoje (žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2)., o be to[,] ir paštas nesuvaikščios (nedėlioj, sekmad.6Sekmadien[į].), o pas mus paštas neveikia. (Neveikia ir šiaip šventėmis[,] gal neveiks ir pirmadienį?). Tat[,] vienu žodžiu, jeigu aš iš Tavęs nesulauksiu jokių žinių ir nurodymo, kur tai pirmadienį 5/VI išvažiuoju iš ryto į Suhl ir ten lauksiu tavęs stoty. Taip pat daryk ir tu. Jei iki šeštadienio vakaro negausiu jokios žinios – važiuosiu į Suhl. – Gerai[?]

Baliukas


KOMENTARAI

1 Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė tarėsi, kur galėtų praleisti Sekmines. Vėliau nusprendė, susitikę Miunchene, vykti į Bavarijos Alpes.
2 Thüringer Wald vok =Tiuringijos miškas.
3 Miest[ą].
4 Algio Samulionio atkurtas atvirlaiškio tekstas.
5 Išvyką į Oberammergau Balys Sruoga aprašė spaudoje (žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
6 Sekmadien[į].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.