Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-06-02, iš Miuncheno – į Berlyną

Penktadienis – dvylikta valanda

Vanda Daugirdaitė
Gartenhaus1 Gartenhaus [Noske] vok =Noske'ės sodo namas. b/Schönberg2B[ei] Schönberg vok =per Schönbergą.
Schillerstr. 128III3Schiller str[asse] vok =Schillerio gatvė 128III.

Berlin,4Berlin vok =Berlynas.
Charlott.5Charlott[enburg][-][Wilmersdorf] vok =Carlotenburg-Wilmersdorf miestelio rajonas.


Penktadienis – dvylikta valanda – o nuo tavęs vėlei nieko – nieko[.] – Taip liūdna! Taip neramu! Žinai, tik aš nežinau[,] ar aš sekmadienį suspėsiu pabaigt savo darbą – ar galėsiu pirmadienį išvažiuot. Rytoj vakarą – šeštadienį 6 val.66 val[andą]. [–] aš išsiųsiu tau telegramą, nes tik rytoj vakarą aš jau žinosiu, ar aš suspėsiu visa[,] kas reikia[,] padaryti[,] ar ne. Vakar dirbau nuo 6 ryto iki 11 vakaro, šiandie kėliaus 7, bet dirbsiu turbūt iki 12. O nuo tavęs – nieko – nieko – – – –KOMENTARAI

1 Gartenhaus [Noske] vok =Noske'ės sodo namas.
2 B[ei] Schönberg vok =per Schönbergą.
3 Schiller str[asse] vok =Schillerio gatvė 128III.
4 Berlin vok =Berlynas.
5 Charlott[enburg][-][Wilmersdorf] vok =Carlotenburg-Wilmersdorf miestelio rajonas.
6 6 val[andą].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.