Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1922-06-07, iš Gehlbergo – į Frankfurtą prie Maino

Čia žadėtas tetirvinas – pučėk.

Albinas Rimka

Frankfurt / M1Frankfurt [am] M[ain] vok =Frankfurtas prie Maino.
Unterweg 8III


Čia žadėtas tetirvinas2Išlikęs ir Fausto Kiršos atvirlaiškis Baliui Sruogai iš Berlyno, datuotas 1922-06-15, kuriame rašoma: „Tavo laiškus su tetervino uodega ir be jos – gavau“ (LLTI BR, f. 53, b. 760). – pučėk3rus пучитъ =pūsti.. Tik nesirk, nes ricina – brangu. Aš4Balys Sruoga 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. irgi biškį sergu – trečią dieną alaus negaunu, o Türingeno pamazgos nusibodo lakt.


Kadangi laiške vietos neužteko pasirašyt, tai tegu mano parašas būna čia: pono Rimkos5Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, 1921–1923 tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje. anglų kalbos mokinė Vanda Daugirdaitė6Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
„Šis atvirlaiškis rašytas iš ekskursijos po Tiuringiją, kada dviese su Baliu pėsti perėjom keliasdešimt kilometrų. Rodos, tai buvo Sekminių atostogos. Seniau tarėmės per atostogas vesti, bet sutarėm atidėti iki Balys baigs universitetą. Aš jau rudens semestrui nebegrįžau į Berlyną“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 95).
ir taškas.7Prierašas po Balio Sruogos tekstu Vandos Daugirdaitės ranka parkeriu (mėlynu rašalu).KOMENTARAI

1 Frankfurt [am] M[ain] vok =Frankfurtas prie Maino.
2 Išlikęs ir Fausto Kiršos atvirlaiškis Baliui Sruogai iš Berlyno, datuotas 1922-06-15, kuriame rašoma: „Tavo laiškus su tetervino uodega ir be jos – gavau“ (LLTI BR, f. 53, b. 760).
3rus пучитъ =pūsti.
4 Balys Sruoga 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete.
5 Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, 1921–1923 tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
6 Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
„Šis atvirlaiškis rašytas iš ekskursijos po Tiuringiją, kada dviese su Baliu pėsti perėjom keliasdešimt kilometrų. Rodos, tai buvo Sekminių atostogos. Seniau tarėmės per atostogas vesti, bet sutarėm atidėti iki Balys baigs universitetą. Aš jau rudens semestrui nebegrįžau į Berlyną“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 95).
7 Prierašas po Balio Sruogos tekstu Vandos Daugirdaitės ranka parkeriu (mėlynu rašalu).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.