Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, apie 1922-06-09 ar 10, iš Miuncheno – į Berlyną

Jau dvi dienos aš namie.

V. Daugirdaitė1V[anda] Daugirdaitė.
b/Schönberg2B[ei] / Schönberg vok =per Schönbergą.

Berlin3Berlin vok =Berlynas., Charlott.4Charlott[enburg][-][Wilmersdorf] vok =Carlotenburg-Wilmersdorf miestelio rajonas.
Schillerstr. 128III5Schiller str[asse] 128III vok =Schillerio gatvė 128III.
Gartenhaus6Gartenhaus [Noske] vok =Noske'ės sodo namas.


Jau dvi dienos aš namie.

Sėdžiu nuo ryto iki vakarui perrašinėdamas ir perdirbinėdamas straipsnį apie Oberammergau71922-05-30 Balys Sruoga su studentų ekskursija išvyko į Oberammergau. 1922-06-01 grįžęs šią kelionę ir savo įspūdžius aprašė spaudoje (žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).. Gal rytoj jau pabaigsiu. Ir išsiųsiu. Kai atsidūstu, kai pakeliu galvą nuo rašto, taip klaiku pasidaro! Nubėgu vakare į sodą, paklaidžioju takeliais – ir vėlei skamba mano mašina.

Ar tau neilgu, Vandukai?

Ar tos trys tiktai dienos[,] kartu pergyventos[,] širdy nieko nepaliko? Vandukai!

Ar tylų vakarą Tavo siela nieko negirdi?

Pasiklausyk, užsimiršk – atsimink mėlyną mėlyną tolį –

Bal


KOMENTARAI

1 V[anda] Daugirdaitė.
2 B[ei] / Schönberg vok =per Schönbergą.
3 Berlin vok =Berlynas.
4 Charlott[enburg][-][Wilmersdorf] vok =Carlotenburg-Wilmersdorf miestelio rajonas.
5 Schiller str[asse] 128III vok =Schillerio gatvė 128III.
6 Gartenhaus [Noske] vok =Noske'ės sodo namas.
7 1922-05-30 Balys Sruoga su studentų ekskursija išvyko į Oberammergau. 1922-06-01 grįžęs šią kelionę ir savo įspūdžius aprašė spaudoje (žr. Padegėlis Kasmatė, „Kryžiaus kančių teatras Oberammergau“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1922-08-27, nr. 143, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-08-29, nr. 144, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-01, nr. 147, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-02, nr. 148, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-03, nr. 149, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-06, nr. 151, p. 2; Idem., in: Ibid., 1922-09-07, nr. 152, p. 2–3; Idem., in: Ibid., 1922-09-08, nr. 153, p. 2).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.