Balio Sruogos telegrama Vandai Daugirdaitei, 1922-06-23, iš Miuncheno – į Berlyną

Tavo šventėj tavo būsiu – Balys.

Schönberg[,] Daugirdaitė
Schillerstr 128[,] Berlin

München ad1Ad[resse] vok =adresas.[,] 10 23[,] 8[.] 40 v28. 40 v[alandos].


Tavo šventėj tavo būsiu – Balys[.]3Balys Sruoga, prieš išvykdamas į Austriją, Vandą Daugirdaitę sveikino su vardo diena (Vandos vardadienis minimas birželio 23 d.).KOMENTARAI

1 Ad[resse] vok =adresas.
2 8. 40 v[alandos].
3 Balys Sruoga, prieš išvykdamas į Austriją, Vandą Daugirdaitę sveikino su vardo diena (Vandos vardadienis minimas birželio 23 d.).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.