Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-06-24, iš Erlio Tirolyje – į Berlyną

Šventas Jonas.

Vandai Daugirdaitei
b / Schönberg

Berlin, Charl.
Schillerstr. 128III
(Gartenhaus)


Šventas Jonas. O aš jau Austrijoj. Netoli Kufšteino, išlipau Oberaudorfe, per sieną perėjau[,] per tiltą – atmeni, kur mudu ėjom vakare ir nusprendėm, kad tai toliau turi būti Austrija[?]11922 m. per Sekmines Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė buvo nuvažiavę į Bavarijos Alpes, kur praleido dešimt dienų. Taip ir yra. Ir šiandie tiek saulės. Ir taip gražu.KOMENTARAI

1 1922 m. per Sekmines Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė buvo nuvažiavę į Bavarijos Alpes, kur praleido dešimt dienų.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.