Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-06-24, iš Oberaudorfo – į Berlyną

Klony jau varpai skamba.

V. Daugirdaitė
b/Schönberg

Berlin, Charl.
Schillerstr. 128 III
Gartenhaus


Klony jau varpai skamba. Ir tokia tyli ūkana kelias. Tik dar granito viršūnės raudonuoja. Kas žiemą buvo balta – šį vakarą viskas palšai raudona – granitas. Austrų pusėj aukštai Tiroly jau vakariniai žiburiai dega.

O aš vis dar kalnuose1Brünstein – 1 619 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, netoli Oberaudorfo..

Nuvargęs, apsvaigęs, pašėlęs. Tolyn, tolyn!

Vai, dar kažkur gegulė kūkuoja. Vanduk!

Bal


KOMENTARAI

1 Brünstein – 1 619 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, netoli Oberaudorfo.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.