Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-06-25, iš Vendelšteino – į Berlyną

Šiandie jau aukštai aukštai.

V. Daugirdaitei
b/Schönberg

Berlin, Charl.
Schillerstr. 128 III
Gartenhaus


Šiandie jau aukštai aukštai. (Atsiskyriau visai nuo ekskursijos)[.] Per kelis šimtus varstų aplinkui matos šveicarų Alpiai – sniegai[,] ledynai. Ir Saulės šiandie taip daug. Dabar Vendelšteino viršūnėj1Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, Pietų Vokietijoje. Tai yra Mangfallo kalnų dalis. (toj, kur mes norėjom važiuoti). Iš Oberaudorf atėjau pėsčias. O aplinkui taip toli matos (kalnai matos aukštai [–] 3684 metr.)[.]

Kur tu šiandie?

Bal

25.


KOMENTARAI

1 Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, Pietų Vokietijoje. Tai yra Mangfallo kalnų dalis.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.