Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1922-06-25, iš Vendelšteino – į Frankfurtą prie Maino

Tu šiandie saulėj kepi – o aš kepu irgi, bet tu žemai, o aš aukštai.

Rimka, Al.

Frankfurt / M
Unterweg 8 III


Tu šiandie saulėj kepi – o aš kepu irgi, bet tu žemai, o aš aukštai1Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, Pietų Vokietijoje. Tai yra Mangfallo kalnų dalis.. O matos Tirolis – sniegai, ledynai. Ir šilta. Ir noris rėkti. Bet tau irgi šilta.

Balys


KOMENTARAI

1 Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, Pietų Vokietijoje. Tai yra Mangfallo kalnų dalis.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.