Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1922-06-26, iš Oberaudorfo – į Frankfurtą prie Maino

Rimka[,] velniau, buvau Austrijoj[.]

A. Rimka

Unterweg 8 III
Frankfurt / M


Rimka, velniau, buvau Austrijoj[.]

Dabar Oberaudorfe[,] sėdžiu šitam kalne1Wilder Kaiser kalnų masyvas, Ellmauer Halt viršukalnė., kur pamalevotas[,] ir dūkstu – esu visai vienas[.]

Ūpas – pašėlęs.

Gerai.

Bal


KOMENTARAI

1 Wilder Kaiser kalnų masyvas, Ellmauer Halt viršukalnė.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.