Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-07-03, iš Bavarijos – į Berlyną

Aš vėl kalnuos.

V. Daugirdaitė
b/Schönberg

Berlin, Charl.
Schillerstr. 128 III
Gartenhaus


Aš vėl kalnuos. Taip karšta, kad esu be marškinių – o skūra lupas.

Baisiai daug padariau kelio – baisiai pavargau, bet taip nieko, tik bloga, kad nuo krūtinės ir nugaros skūra lupas.

O aplink – sniego kalnai, ledynai. Valio!

Bal.


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.