Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-07-03, iš Bavarijos – į Berlyną

Dar trupučiuką tau saulės iš kalnų.

V. Daugirdaitė
b/Schönberg

Berlin, Charl.
Schillerstr. 128 III
Gartenhaus


Dar trupučiuką tau saulės iš kalnų.

Dar trupučiuką palaiminimo tau, ir aš leisiuos pakalnėn su vėju, su gėlėmis, su daina, su kaitra. Alpių pievos kvepia – svaigina.

Baliukas


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.