Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-07-11, iš Miuncheno – į Berlyną

Vandukai, meiluži.

Vanda Daugirdaitė
b/Schönberg

Berlin[,] Charlott[.]
Schillerstr. 128 III
(Gartenhaus)


Vandukai, meiluži. Vakar universite skaičiau pranešimą1Pranešimas „Ущербная мудрость Пушкина“ („Skaudi Puškino išmintis“), kurį Balys Sruoga slavistikos seminare skaitė greičiausiai 1922-07-10., profesoris2Erich Berneker (1874–1937), vokiečių kalbininkas, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Miuncheno universitete vadovavo Balio Sruogos studijoms, Balio Sruogos disertacijos vadovas. sakė daug komplimentų, bet jis taip su visais daro. Paskui su juo kalbėjau apie mano reikalus. Sutarėm[,] ko jis klausinės ir t[.] t. Paskui jis man pasiūlė disertacijai dar Leskieno3August Leskien (1840–1916), vokiečių kalbininkas, slavistas, baltistas. Leskienas, vadovaudamas Vokietijoje Slavistikos katedrai Leipcigo universitete, savo mokiniui Erichui Bernekeriui buvo suformulavęs temą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“. iškeltą temą: [„]Lietuvių dainos palyginant su slavų (rusų, gudų, ukrainiečių, lenkų – Lietuvos kaimynų)[“][.] Man ta tema labai tinka. Kadangi universite vis viena reikia išbūti 4 semestr.[,] tai tas man labai tinka irgi. Rinksiu medžiagą disertacijai ir rengsiuos prie kvotimų, kad daugiausia už 11/2 metų baigti tikrai[.]

Ar gerai[,] Vandukai[?]


Vakar į Miuncheną atvažiavo Julius4Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas. 1921–1922 m. Sveikatos departamento medicinos skyriaus viršininkas, departamento vicedirektorius. , sesuo Dora5Dora Petrovienė, Alytaus gydytojo Benjamino Petrovo žmona., Janavičius (dr.)6Simonas Janavičius, Alytaus apskrities ligoninės vadovas, Užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėjas. su žmona7Vanda Janavičienė, gydytojo Simono Janavičiaus žmona. iš Alytaus – Julių jau vakar mačiau, buvom kabare, o į kitus dabar einu.8Sakinys, prirašytas pirmojoje atvirlaiškio pusėje po atvaizdu.

Aš jiems būsiu vadas ir nuvesiu į kalnus.9Balys Sruoga svečius, atvykusius iš Lietuvos į Miuncheną, vedė į 1 838 metrų aukščio Wendelstein kalną Bavarijos Alpėse. 10Sakinys, prirašytas pirmosios atvirlaiškio pusės dešinėje pusėje.KOMENTARAI

1 Pranešimas „Ущербная мудрость Пушкина“ („Skaudi Puškino išmintis“), kurį Balys Sruoga slavistikos seminare skaitė greičiausiai 1922-07-10.
2 Erich Berneker (1874–1937), vokiečių kalbininkas, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Miuncheno universitete vadovavo Balio Sruogos studijoms, Balio Sruogos disertacijos vadovas.
3 August Leskien (1840–1916), vokiečių kalbininkas, slavistas, baltistas. Leskienas, vadovaudamas Vokietijoje Slavistikos katedrai Leipcigo universitete, savo mokiniui Erichui Bernekeriui buvo suformulavęs temą „Lietuvių liaudies dainos lyginant su slavų (lenkų, rusų, baltarusių ir ukrainiečių) dainomis“.
4 Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas. 1921–1922 m. Sveikatos departamento medicinos skyriaus viršininkas, departamento vicedirektorius.
5 Dora Petrovienė, Alytaus gydytojo Benjamino Petrovo žmona.
6 Simonas Janavičius, Alytaus apskrities ligoninės vadovas, Užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėjas.
7 Vanda Janavičienė, gydytojo Simono Janavičiaus žmona.
8 Sakinys, prirašytas pirmojoje atvirlaiškio pusėje po atvaizdu.
9 Balys Sruoga svečius, atvykusius iš Lietuvos į Miuncheną, vedė į 1 838 metrų aukščio Wendelstein kalną Bavarijos Alpėse.
10 Sakinys, prirašytas pirmosios atvirlaiškio pusės dešinėje pusėje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.