Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-07-03, iš Tiuringijos – į Berlyną

Saalfelde fundijaus pietus už 50 auks. viešbuty.

Vanda Daugirdaitė
b/Schönberg

Berlin, Charlott.
Schillerstr. 128 III, Gartenhaus


Saalfelde1Saalfeld (Zalfeldas) – miestas Vokietijos vidurinės dalies rytuose, Tiuringijoje. fundijaus pietus už 50 auks. viešbuty. Už valandos važiuoju toliau. Tai matai – o tu nepyk ir nemanyk blogai. O pas mane ūpas toks, kaip aš visuomet[,] kai iš kalnų važiuoju – daina pati širdy dainuojasi2Eilėraščio „Apaštalas“ eilučių „Širdis pati kūrenasi, / Daina pati dainuojasi!“ parafrazė. Ankstyvasis šio eilėraščio be pavadinimo variantas „[Per kalnus Saulė keliasi]“ užrašytas 1922-05-27 laiške Vandai Daugirdaitei, ruošiantis išeiti į Bavarijos Alpes, žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 480, l. 1r.. Ir nieko galvot nenoriu, tiek saulės ir laisvės.

Ne, Vanduk, mes nėsam blogi, ir tai, kas yra gražaus, dar mūs toli laukia.

Ir tu žinok. Ir nebūk liūdna, ir būk gera.

Bal.


KOMENTARAI

1 Saalfeld (Zalfeldas) – miestas Vokietijos vidurinės dalies rytuose, Tiuringijoje.
2 Eilėraščio „Apaštalas“ eilučių „Širdis pati kūrenasi, / Daina pati dainuojasi!“ parafrazė. Ankstyvasis šio eilėraščio be pavadinimo variantas „[Per kalnus Saulė keliasi]“ užrašytas 1922-05-27 laiške Vandai Daugirdaitei, ruošiantis išeiti į Bavarijos Alpes, žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 480, l. 1r.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.