Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-08-10, iš Zalcburgo – į Būgius

Užbridom pirmą karčemą pakeliui.

Užbridom pirmą karčemą pakeliui. Šiandie vėlei kelsimės. Karčemoj kavą geriam ir atvirutes rašom. Labai gražioj vietoj. Iš jos šitie kalnai1Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse į pietus nuo Berchtesgaden miestelio. matos, o mes sėdim 100 metrų aukštumoj2Hochkönig – 2 941 metrų aukščio kalnas Berchtesgadeno Alpėse., o apačioj upelis staugia.

Bet toliau-toliau! Dūšia kažkur su vėju nuskrido, mintys su vakar dienos debesimis išsiskirstė. Beliko tik saulė ir vėjas[,] ir kalnų upelių kriokimas.

O Tu kur šiandie? Šįryt pakeliui išsiunčiau tau laiškelį – pas mus taip maža progos parašyti ir išsiųsti laišką! Jaučiamės gerai. Ir aš gyvendamas kalnų beprotybe gyvenu tavimi – ar tu jauti tai? Bučiuoju[.]

Bal


KOMENTARAI

1 Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse į pietus nuo Berchtesgaden miestelio.
2 Hochkönig – 2 941 metrų aukščio kalnas Berchtesgadeno Alpėse.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.