Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-08-14, iš Baibokų – į Būgius

Į Lietuvą aš buvau manęs važiuoti, kad tik Tave pamatyti.

Į Lietuvą aš buvau manęs važiuoti, kad tik Tave pamatyti. Bet šiandie man baisiai baisiai liūdna. Tarytum kažkas švento, svajoto, sapnuoto sugriuvo! Toks visas gyvenimas mano – tik liūdnas ištrėmimas!1Balys Sruoga, grįžęs į Lietuvą iš Miuncheno vasaros atostogų dar ilgai negalėjo susitikti su Vanda Daugirdaite dėl sudėtingos situacijos Būgiuose, tėvo šeimininkės nuolat keliamų nesutarimų, rūpesčių dėl giminių sveikatos Baibokuose. Vėliau jis išvyko dirbti į Klaipėdą ir grįžo tik rugsėjo pradžioje.

Kaune būsiu kokią 19–20 šio mėn. Būtų gerai, kad Tu parašytum į Kauną brolio2Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, teisininkas, diplomatas. adresu (Laisvės alėja 74)[,] kitaip man būtų dar liūdniau. Aš Kaune būsiu kelias dienas ir turbūt Tavo laiško palauksiu. Bet kaip Tu nori. Aš šiandie daugiau nieko nežinau, tik man baisiai skaudu ir taip be galo verkti noris. Kas man padaryti, kur pasidėti?

Kodel taip yra, Vandukai[,] kodel? O tu dar man sakai, kad aš nemoku pasiilgti!

Tu atleisk man, aš tik svajojau, kad mums būtų nors vieną valandėlę gera. Ką aš daugiau bepadarysiu!

Bal
14/VIII 22


KOMENTARAI

1 Balys Sruoga, grįžęs į Lietuvą iš Miuncheno vasaros atostogų dar ilgai negalėjo susitikti su Vanda Daugirdaite dėl sudėtingos situacijos Būgiuose, tėvo šeimininkės nuolat keliamų nesutarimų, rūpesčių dėl giminių sveikatos Baibokuose. Vėliau jis išvyko dirbti į Klaipėdą ir grįžo tik rugsėjo pradžioje.
2 Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, teisininkas, diplomatas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.