Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-12-11, iš Miuncheno – į Berlyną

Tai aš jau vėlei sėdžiu savo seminare.

Vandai Daugirdaitei
b/Thomas

Berlin, Kaiserdamm
Philippi str. 5 (Am Witzleben Bhf[.])1Am Witzleben B[a]h[nho]f vok =Prie Witzleben traukinių stoties.


Tai aš jau vėlei sėdžiu savo seminare2Profesoriaus Ericho Bernekerio slavistikos seminaras (Balys Sruoga lankė keturis Bernekerio seminarus – slavų folkloro, rusų literatūros istorijos, senosios slavų gramatikos, slavų veiksmažodžio).. Vandukai[,] šiandie jau 11. Tai tu padaryk šit ką: išrink vietą Sächsisch. Schweiz – parašyk[,] kur susitikt – ar kartu nuvažiuot, ar pakelėj kur susitikt? Kada tu gali važiuoti? Aš manau, reikia ne vėliau 23 gruodžio, aš galiu ir anksčiau – kada tu tiktai gali. Taigi vietą parink tu – gerai? Ir man tuojau parašyk. Tos šalies aš visai nepažįstu ir čia tuo reikalu medžiagos nežinau[,] kur gauti. Už 10–12 dienų būsim kartu, Vanduk, a – ar tu žinai? Tai aš labai laukiu tavo laiškučio. Nuspręsk Tu – kur ir kada. Man vis tiek – by tik su tavim. Į Dresdeną aš nenorėčiau. Laukiu[,] Vanduk[,] labai3Balys Sruoga su Vanda Daugirdaite ir jos draugėmis Sofija Laucevičiūte ir Viktorija Gravrogkaite, studijavusiomis Berlyno universitete, 1922 m. Kūčias ir Kalėdas praleido Saksonijos Šveicarijoje, vaikščiojo ir slidinėjo Elbės Smiltaininiuose kalnuose ir Riesengebirge, ties Čekijos ir Lenkijos siena. Šventės visiems paliko malonių įspūdžių, gerą nuotaiką..

Tavo Bal


KOMENTARAI

1 Am Witzleben B[a]h[nho]f vok =Prie Witzleben traukinių stoties.
2 Profesoriaus Ericho Bernekerio slavistikos seminaras (Balys Sruoga lankė keturis Bernekerio seminarus – slavų folkloro, rusų literatūros istorijos, senosios slavų gramatikos, slavų veiksmažodžio).
3 Balys Sruoga su Vanda Daugirdaite ir jos draugėmis Sofija Laucevičiūte ir Viktorija Gravrogkaite, studijavusiomis Berlyno universitete, 1922 m. Kūčias ir Kalėdas praleido Saksonijos Šveicarijoje, vaikščiojo ir slidinėjo Elbės Smiltaininiuose kalnuose ir Riesengebirge, ties Čekijos ir Lenkijos siena. Šventės visiems paliko malonių įspūdžių, gerą nuotaiką.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.