Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1923-01-06, iš Miuncheno – į Berlyną

Ir šiandie nuo tavęs nieko.

V. Daugirdaitė
b/Thomas

Berlin, Charl.
Philippi str. 5


Ir šiandie nuo tavęs nieko. Apsiverkiau, bet dabar jau vėl nusprendžiau rytojaus laukt.

O šiąnakt taip gražiai, gražiai tave sapnavau, aš atsimenu [–] tai ir gyvenu, ir širdis juokias1Balys Sruoga prisimena 1922 m. Kūčias ir Kalėdas, kurias praleido kartu su Vanda Daugirdaite Saksonijos Šveicarijoje.. O aš juk sapnavau Riesengebirge, Schreiberhau, mūsų šaltą kambarį – Vandukai, Tu šiąnakt mane atlankei – ačiū Tau, ačiū!

Aš vėl gyvensiu.

Bol.


KOMENTARAI

1 Balys Sruoga prisimena 1922 m. Kūčias ir Kalėdas, kurias praleido kartu su Vanda Daugirdaite Saksonijos Šveicarijoje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.