Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1922-07-03, iš Bavarijos – į Frankfurtą prie Maino

Tai aš turbūt vagabundas – vėl kalnuose[…]

Herrn1Herrn vok =Ponas.
A. Rimka

Frankfurt / M
Unterweg 8 III


Tai aš turbūt vagabundas2Vagabundo isp =valkata. – vėl kalnuose3Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, Pietų Vokietijoje. Tai Mangfall kalnų dalis., šiandie karšta[,] lipau be marškinių, skūra lupas, virtau į purviną sniegą – purvinas kaip velnias. O aplinkui sniego kalnai. Valio.

Bal


KOMENTARAI

1 Herrn vok =Ponas.
2 Vagabundo isp =valkata.
3 Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, Pietų Vokietijoje. Tai Mangfall kalnų dalis.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.