Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1922-07-03, iš Bavarijos – į Frankfurtą prie Maino

Aš – vagabundas[…]

Herrn1Herrn vok =Ponas.
A. Rimka

Frankfurt / M
Unterweg 8 III


Aš – vagabundas, vėl kalnuos[.]KOMENTARAI

1 Herrn vok =Ponas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.