Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, 1923-04-22, iš Bavarijos – į Berlyną

Kaip aišku, pakeliui su Janilioniu susipykom.

J. Sruoga
b / Kramer

Berlin, Charlott.
Schlüter str. 10IV


Kaip aišku, pakeliui su Janilioniu1Antanas Janulionis (1895–1947), veterinarijos studentas Miuncheno universitete. susipykom. Aš2Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno universiteto slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas. atsikėliau 5 val. rytą, jis be 7 atsisakė keltis. Paskui dar panašių dalykų buvo, nors ištisas dvi dieni nė vieno papiroso nerūkėm ir [–] be limonado – nieko negėrėm. Persiverčiau per kalną, palikęs Janilionį[,] ir jau per pačią peklą nusileidžiau. Tiek buvo saulės, tiek spindėjo sniegas, kad išsitryniau veidą ir akis taukais, apisukiau galvą šlapiu abrūsu – ir bijau, kad smagenų uždegimo nebūt. Vienais marškiniais įsikasiau į sniegą ir laukiau debesėlio, bet jis, žinoma, neužėjo. Dar daug neregėtų gražybių3Balys Sruoga, nusileidęs nuo Alpspitze kalno Bavarijoje viršūnės (buvo pasiekęs 2 660 metrų aukštį, žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Kazimierui Daugirdui, 1923-04-22, iš Tirolio – į Būgius, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1v), kuri yra Garmisch-Partenkirchen simbolis, kitą dieną jautėsi kaip ligonis: „O šiandie aš jaučiuos visas sulaužytas, rankos, kojos sustingę, veidas, kaklas, krūtinė dega, bet šiaip – viskas gerai, jokių blogų pasekmių turbūt nebus (akys neskauda, ko aš labai labai bijojau)“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1923-04-23, iš Miuncheno – į Būgius, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1v)..

Balys


KOMENTARAI

1 Antanas Janulionis (1895–1947), veterinarijos studentas Miuncheno universitete.
2 Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno universiteto slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
3 Balys Sruoga, nusileidęs nuo Alpspitze kalno Bavarijoje viršūnės (buvo pasiekęs 2 660 metrų aukštį, žr. Balio Sruogos atvirlaiškis Kazimierui Daugirdui, 1923-04-22, iš Tirolio – į Būgius, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1v), kuri yra Garmisch-Partenkirchen simbolis, kitą dieną jautėsi kaip ligonis: „O šiandie aš jaučiuos visas sulaužytas, rankos, kojos sustingę, veidas, kaklas, krūtinė dega, bet šiaip – viskas gerai, jokių blogų pasekmių turbūt nebus (akys neskauda, ko aš labai labai bijojau)“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1923-04-23, iš Miuncheno – į Būgius, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 1v).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.