Balio Sruogos atvirlaiškis Kazimierui Daugirdui, 1923-04-22, iš Bavarijos – į Būgius

Viršūnėj, kur kryžius, 2660 metrų aukštybėj, neturėdamas ko geresnio, keliu ataušusios kavos plėčką už Tamstos sveikatą.

p. K. Daugirdui
Būgiai

Viekšnių pašt.
Litauen


Viršūnėj, kur kryžius, 2660 metrų aukštybėj, neturėdamas ko geresnio, keliu ataušusios kavos plėčką1Plėčka – plokščias butelis; į jį telpantis kiekis. už Tamstos2Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Vandos Daugirdaitės tėvas, ūkininkas Būgiuose, 1922–1923 m. Medemrodės girininkas. sveikatą.

Daug daug linkėjimų iš Tiroliaus amžinų sniegų šalies!3Balys Sruoga mini Alpspitze, 2628 m. aukščio kalną Bavarijoje. Alpspitze viršūnė yra Garmisch-Partenkirchen, miesto Bavarijoje, simbolis.

Tamstos
Balys Sruoga


22/IV


KOMENTARAI

1 Plėčka – plokščias butelis; į jį telpantis kiekis.
2 Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Vandos Daugirdaitės tėvas, ūkininkas Būgiuose, 1922–1923 m. Medemrodės girininkas.
3 Balys Sruoga mini Alpspitze, 2628 m. aukščio kalną Bavarijoje. Alpspitze viršūnė yra Garmisch-Partenkirchen, miesto Bavarijoje, simbolis.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.