Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, 1923-05-16, iš Miuncheno – į Berlyną

Ar Kazim. su Kairiūkščiu neįsižeidė del mano ano projekto – bent iš tavo atvirutės taip atrodo, o Kaz. nieko nerašo?

Herrn J. Sruoga1Herrn J. Sruoga vok =Ponas J[uozapas] Sruoga.
b / Kramer2b / Kramer vok =per Kramerį.

Berlin, Charlott.3Berlin, Charlott[enburg] vok =Berlynas, Charlottenburgas.
Schlüter str. 10IV4Schlüter str[asse] 10IV vok =Schlüter gatvė 10IV.


Ar Kazim.5Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Sankt Galeno prekybos instituto Šveicarijoje studentas. su Kairiūkščiu6Vytautas Kairiūkštis (1890–1961), menininkas, 1921–1932 m. Vilniaus gimnazijos mokytojas, savo įsteigtos piešimo studijos vadovas. neįsižeidė del mano7Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas. ano projekto – bent iš tavo atvirutės taip atrodo, o Kaz. nieko nerašo? Bet pereitą sekmadienį aš buvau išlindęs kiek už Miuncheno pažiūrėt ekskursijos galimybių, paskui buvau užėjęs pasiteiraut į alpinistų klubus. Sniego kalnuose dar baisiai daug, ir sniegas labai minkštas, didesnė ekskursija be pačiūžų nėra galima (Watzman8Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, didžiausias Vokietijos teritorijoje., Zugspitz9Zugspitze Alpėse, aukščiausias (2 962 metrų aukščio) Vokietijos kalnas, stūksantis prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkirchen miesto., Alpspitz10Alpspitze – 2 628 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, Vokietijoje., Hochvogel11Hochvogel – 2 592 metrų aukščio kalnas Alpėse. ir t. t.) [–] nėr galimybės pasiekti. Net Reiter Alpen12Reiter Alpe – Alpių kalnai Bavarijos (Vokietija) ir Zalcburgo (Austrija) žemėse. – dar tiek daug sniego, ir jis toks minkštas, kad dabar nebūtų galima pakartoti mūsų velykinė ekskursija. Dabar po kalnus tiktai pačiūžninkai tebesidrasko. Oras irgi labai netikras. Aš tikrai manau, kad šiomis aplinkybėmis nėra verta važiuot iš Berlyno. Bent nė pusės tų įspūdžių nebus, kurių bus galima gaut semestro pabaigoj. Kodel jie dabar važiuot nori, o paskui nenorės – tai man visai neaišku.KOMENTARAI

1 Herrn J. Sruoga vok =Ponas J[uozapas] Sruoga.
2 b / Kramer vok =per Kramerį.
3 Berlin, Charlott[enburg] vok =Berlynas, Charlottenburgas.
4 Schlüter str[asse] 10IV vok =Schlüter gatvė 10IV.
5 Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Sankt Galeno prekybos instituto Šveicarijoje studentas.
6 Vytautas Kairiūkštis (1890–1961), menininkas, 1921–1932 m. Vilniaus gimnazijos mokytojas, savo įsteigtos piešimo studijos vadovas.
7 Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
8 Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, didžiausias Vokietijos teritorijoje.
9 Zugspitze Alpėse, aukščiausias (2 962 metrų aukščio) Vokietijos kalnas, stūksantis prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkirchen miesto.
10 Alpspitze – 2 628 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, Vokietijoje.
11 Hochvogel – 2 592 metrų aukščio kalnas Alpėse.
12 Reiter Alpe – Alpių kalnai Bavarijos (Vokietija) ir Zalcburgo (Austrija) žemėse.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.