Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1923-06-12, iš Miuncheno – į Berlyną

Šiandie teko kalbėtis universiteto kanceliarijoj.

Vanda Daugirdaitė
b / Thomas

Berlin, Charlott. 5
Philippi str. 5III
Gth.


Šiandie teko kalbėtis universiteto kanceliarijoj. Vieno valdininko nuomone[,] tu galėsi būti įmatrikuliuota ir bus užskaityta Berlyno semestrai. Tik jis klausė, kodel tu nebuvai įmatrikuliuota Berlyne. Tik tas valdininkas „мелкий пешка“1„Мелкий пешка“ rus =nežymus pėstininkas.. Ketvirtadienį grįžta iš atostogų specialinis regierungsrat2Regierungsrat vok =valdančiosios tarybos atstovas., nuo kurio šie reikalai daug priklauso. Tai ketvirtadienį-penktadienį galima bus jau aiškiai sužinoti. Paskui d-ras Gylys3Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete, 1921 m. įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį. pažįstamas su valdininku ministerijoj, per kurį eina tie prašymai del priėmimo ir nuo kurio daugiausia priklauso. Aš padariau vieną žengsnį, kad Gyliui[,] mano žvilgsniu[,] gerą ūpą sudaryti, tai aš manau, jei būtų reikalas, jis neatsisakytų padaryti protekciją. Gal tik tektų jam ir valdininkui gerus pietus užfundyti. Man rodos, kad pavyks tave čia įmatrikuliuoti ir Tavo semestrus užuskaityti. Bent aš tikiu. Ar gerai[,] Vandukai?4Nepaisant Balio Sruogos, jo draugų ir pažįstamų pastangų, Vandos Daugirdaitės įmatrikuliuoti į Berlyno universitetą nepavyko. O aš turbūt rytoj-poryt eisiu pas daktarą – vis tik baisiai kvailai jaučiuos. Nieko nėra, bet nėra ir taip, kaip aš noriu.

Bučiuoju tave[,] Vanduk[.]

Bal

Antradienis.KOMENTARAI

1 „Мелкий пешка“ rus =nežymus pėstininkas.
2 Regierungsrat vok =valdančiosios tarybos atstovas.
3 Antanas Gylys (1894–1966), gydytojas psichiatras. 1917–1924 m. studijavo Miuncheno universitete, 1921 m. įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį.
4 Nepaisant Balio Sruogos, jo draugų ir pažįstamų pastangų, Vandos Daugirdaitės įmatrikuliuoti į Berlyno universitetą nepavyko.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.