Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921 m. vasara, važiuojant Kauno link – į Būgius

Važiuoju į Kauną.

Važiuoju į Kauną.

Rytoj jau dvi savaitės kaip mes buvom kartu, ir nuo to laiko nuo tavęs jokios žinios. Nežinau, ar tu rašei man, ar išsiuntei, ar nieko… O tuo tarpu iki šiol iš Tavęs nieko nesulaukiau – o taip laukiau – taip laukiau – ir nežinau, ką bemanyti. Juk tavo laiške turėjo būt bent keletas žodžių apie mūsų gyvenimą – artimą ir tolimą. Juk tavo laiškas turėjo būti ar be galo džiaugsmingas – ar pilnas neišpasakomo ilgesio – ir aš nieko[…]1„Šis laiškas galėjo būti rašytas 1921 m. per atostogas, kada aš mečiau tarnybą Kaune „Lietuvos“ redakcijoje ir nuvažiavau į Bugius pas tėvą. Gal Balys čia turi galvoje mano susirūpinimą del važiavimo studijuoti į Vokietiją rudenį – ar tėvas leis…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 9)KOMENTARAI

1 „Šis laiškas galėjo būti rašytas 1921 m. per atostogas, kada aš mečiau tarnybą Kaune „Lietuvos“ redakcijoje ir nuvažiavau į Bugius pas tėvą. Gal Balys čia turi galvoje mano susirūpinimą del važiavimo studijuoti į Vokietiją rudenį – ar tėvas leis…“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 9)
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.