Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1921-11-07, iš Kauno – į Būgius

Прохлада ночи, тишины

Прохлада ночи, тишины Пьянит ласкающим намеком; О чем то горестно далеком Поют томительные сны.
Бреду в молчаньи одиноком.
О чем то горестно далеком Поют томительные сны, О чем то чистом и высоком, Как дуновение весны.
Бреду в молчаньи одиноком.
О чем то странном и высоком, Как приближение весны… В душе, с приветом и упреком Встают томительные сны…
Бреду в молчаньи одиноком…1Balys Sruoga iš atminties cituoja 1896 m. kovo 15 d. parašytą rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo eilėraštį be pavadinimo „[Прохлада утренней весны]“ (rus =„[Pavasario ryto vėsa]“) iš rinkinio „Me eum esse“ (lot =„Tai – aš“), kuriame publikuojami ankstyvieji eilėraščiai, parašyti 1896–1897 m. poeto išvykos į Kaukazą metu, eilėraščius sieja ne tik kelionės motyvas, bet ir bendras epigrafas: „Одиночеству тех дней“ (rus =„Tų dienų vienatvei“).
Eilėraštis rusų kalba: „Прохлада утренней весны / Пьянит ласкающим намеком; / О чем-то горестно далеком / Поют осмеянные сны. // Бреду в малчаньи одиноком. // О чем-то горестно далеком / Поют осмеянные сны, / О чем-то чистом и высоком, / Как дуновение весны. // Бреду в мальчаньи одиноком. // О чем-то странном и высоком, / Как приближение весны… / В душе, с приветом и упреком, / Встают отвергнутые сны. // Бреду в молчаньи одиноком.“ (Валерий Брюсов, „[Похлада утренней весны]“, in: Валерий Яковлевич Брюсов, Избранные сочинения, Москва: Художественная литература, 1980, ст. 68).

Valerijaus Briusovo eilėraščio pažodinis vertimas į lietuvių kalbą: „Nakties, tylumos vėsa / Svaigina švelnia užuomina; / Apie kažką liūdnai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką skausmingai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai, / Apie kažką tyrą ir taurų / Kaip pavasario dvelksmas. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką keistą ir aukštą / Kaip pavasario priartėjimas… / Sieloje sveikindamiesi ir priekaištaudami / Iškyla slogūs sapnai… // Svajoju vienišoje tyloje…“

– – – – – –


Бессмeртный Боже! Тяжко мне В Твоей великой тишине Считать часы наедине!2Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraštį „Молитва“ (rus =„Malda“), skirtą rusų poetui Konstantinui Balmontui (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Земныя ступени, Москва: Скорпион, 1911, ст. 107–108): „Praamžis dieve! Man graudu / Ramybėj tavo be aidų / Lydėti bėgį valandų…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 83).

– – – – – – – –


Verki, širdie, raudoki – Kaip vėjas gatvėje… Myli tu gatvę Purviną, juodą, Kur ištremta sielos, kur palaima ilsis… Tavo gyvenimas – Rudens raudos aimana… Merdi ir miršta Gatvėje siela Naujas golgotas išvysdama… Garbinki gatvę Purviną, juodą – Vėjas plėšriausias laimins tave… Lūpoms šaltomis Vėjas rudens Galvą myluos ir palaimins… Vienas tau kelias, Viena lemtis, Purviną gatvę garbink[,] širdie… Šiandie dar vergas – Ryt jau Golgotoj Saulė tave pasitiks!3Balio Sruogos eilėraščio be pavadinimo „[Verki, širdie, raudoki]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 263.

– – – – – – – – –


Ярки искры – век их мал… Взрылся лист, что вихрь сорвал – Покружился и упал…4Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) antrąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Kibirkštėlė mirksnį švyto! / Vėjo gūsy lapas skrido, / Pasisuko – ir nukrito…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).

Tu nepyk, Tu atleisk, kad mano dienos tokios liūdnos…

Palydėjau šiandie saulę prakeikimą begarbindamas ir rytojaus nelaukiu – –

Ir ką gi aš padarysiu, kaipgi aš pasakysiu – kokios dienos mano liūdnos – be galo…

Tu nepyk ant manęs.

Gal jau ir nebetoli ta valanda, kai užges paskutinis žiburėlis, ir išblyškusi galva mano su pelenais susilygins, gal jau nebetoli ta valanda, kai krūtinėj jokia gėla nebeskaudės…


Как средь зыби бытия К солнцу взрытая струя – Распадется жизнь моя…5Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) paskutiniąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Lyg būties bangų gilūtos / Saulėn siausto čiurkšnio putos / Dings ir mano dienos būtos!“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).


KOMENTARAI

1 Balys Sruoga iš atminties cituoja 1896 m. kovo 15 d. parašytą rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo eilėraštį be pavadinimo „[Прохлада утренней весны]“ (rus =„[Pavasario ryto vėsa]“) iš rinkinio „Me eum esse“ (lot =„Tai – aš“), kuriame publikuojami ankstyvieji eilėraščiai, parašyti 1896–1897 m. poeto išvykos į Kaukazą metu, eilėraščius sieja ne tik kelionės motyvas, bet ir bendras epigrafas: „Одиночеству тех дней“ (rus =„Tų dienų vienatvei“).
Eilėraštis rusų kalba: „Прохлада утренней весны / Пьянит ласкающим намеком; / О чем-то горестно далеком / Поют осмеянные сны. // Бреду в малчаньи одиноком. // О чем-то горестно далеком / Поют осмеянные сны, / О чем-то чистом и высоком, / Как дуновение весны. // Бреду в мальчаньи одиноком. // О чем-то странном и высоком, / Как приближение весны… / В душе, с приветом и упреком, / Встают отвергнутые сны. // Бреду в молчаньи одиноком.“ (Валерий Брюсов, „[Похлада утренней весны]“, in: Валерий Яковлевич Брюсов, Избранные сочинения, Москва: Художественная литература, 1980, ст. 68).

Valerijaus Briusovo eilėraščio pažodinis vertimas į lietuvių kalbą: „Nakties, tylumos vėsa / Svaigina švelnia užuomina; / Apie kažką liūdnai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką skausmingai tolimą / Dainuoja slogūs sapnai, / Apie kažką tyrą ir taurų / Kaip pavasario dvelksmas. // Svajoju vienišoje tyloje. // Apie kažką keistą ir aukštą / Kaip pavasario priartėjimas… / Sieloje sveikindamiesi ir priekaištaudami / Iškyla slogūs sapnai… // Svajoju vienišoje tyloje…“
2 Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraštį „Молитва“ (rus =„Malda“), skirtą rusų poetui Konstantinui Balmontui (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Земныя ступени, Москва: Скорпион, 1911, ст. 107–108): „Praamžis dieve! Man graudu / Ramybėj tavo be aidų / Lydėti bėgį valandų…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 83).
3 Balio Sruogos eilėraščio be pavadinimo „[Verki, širdie, raudoki]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 263.
4 Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) antrąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Kibirkštėlė mirksnį švyto! / Vėjo gūsy lapas skrido, / Pasisuko – ir nukrito…“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).
5 Balys Sruoga iš atminties cituoja Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Быстротечность“ (rus =„Mirksnių tėkmė“) paskutiniąją strofą (visą eilėraštį rusų kalba žr. in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Вага, 1983, ст. 124): „Lyg būties bangų gilūtos / Saulėn siausto čiurkšnio putos / Dings ir mano dienos būtos!“ (visą eilėraštį lietuvių kalba žr. in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.