Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-08, iš Miuncheno – į Berlyną

Šiandie jau įsirašiau universitete.

Zosei Laucevičaitei1Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus dukra, Vandos Daugirdaitės pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyne, gyveno kartu su ja viename kambaryje, todėl atvirlaiškis siųstas abiems adresatėms. Tai antrasis Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei iš Miuncheno.
(Vandai)

Gartenhaus Noske
Berlin, Moabit
Cuxhavener str. 152Gartenhaus Noske / Berlin, Moabit / Cuxhavener str. 15 vok =Noske'ės sodo namelis / Berlynas, Moabitas, Cuxhavener gatvė 15.


Šiandie jau įsirašiau universitete3Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitetas – vienas seniausių ir garsiausių Europos universitetų. Balys Sruoga, įsirašęs į Miuncheno universitetą 1921-11-08, čia studijavo iki 1924-02-08.. Kambario dar vis neturiu. Tiesą pasakius, kol nebaigtas reikalas su universitu ir su policija, tai kambario ne taip jau uoliai ir ieškau. Rytoj[,] manau[,] jau pavyks baigt universite ir policijoj ir poryt jau atsidėjęs ieškosiu kambario. O dabar tai tik baladojuos po Miuncheno miestą ir jau beveik gerai orientuojuos. Rodos[,] kad pasiseks įsirašyti į alpinistų draugiją4Balys Sruoga tapo Bavarijos alpinistų klubo nariu.[,] tai gal ateinantį sekmadienį jau trauksiu į kalnus. Kol kas pažįstamo dar nieko neturiu. Vakar teatre „Viešpats Lyras“5Anglų dramaturgo Williamo Shakespeare'o tragedija „Karalius Lyras“. [–] vaidinimas visai nepatiko. Šiandie pabandysiu eit į kitą. Kol kas.

Balys


KOMENTARAI

1 Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), teisininko, diplomato Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės ir vaistinės savininko Šiauliuose Tacijono Laucevičiaus dukra, Vandos Daugirdaitės pusseserė, tuo metu studijavo ekonomiką Berlyne, gyveno kartu su ja viename kambaryje, todėl atvirlaiškis siųstas abiems adresatėms. Tai antrasis Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei iš Miuncheno.
2 Gartenhaus Noske / Berlin, Moabit / Cuxhavener str. 15 vok =Noske'ės sodo namelis / Berlynas, Moabitas, Cuxhavener gatvė 15.
3 Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitetas – vienas seniausių ir garsiausių Europos universitetų. Balys Sruoga, įsirašęs į Miuncheno universitetą 1921-11-08, čia studijavo iki 1924-02-08.
4 Balys Sruoga tapo Bavarijos alpinistų klubo nariu.
5 Anglų dramaturgo Williamo Shakespeare'o tragedija „Karalius Lyras“.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.