Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1921-11-12, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino

Iš Lietuvos aš I lapkr.

Herrn Albinas Rimka
Frankfurt / M
Feuerbachstr[.] 29II
________________
A C.1AC. santr, pranc d'adresse complément =papildomas adresas. B. Sruoga

München, Theresien str. 124 Pens. Segl.


Iš Lietuvos aš2Balys Sruoga 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į Miuncheno universitetą, kur iki 1924 m. studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją. I lapkr. Tai dabar nieko nežinau. Vanda3Vanda Daugirdaitė iš Lietuvos išvyko studijuoti į Berlyno universitetą, įstojo į Filosofijos fakultetą, pasirinko istoriją. kol kas Berlyne. Jos adresas: „Berlin, Moabit, Cuxhavener str. 15, Gartenhaus Noske“.

Aš pasisamdžiau vokiečių kalbos učitelių4rus =mokytojas. ir kalu kaip durnas. O į svečius vis tik atvažiuok5Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.. Mano kambary stovi antra lova zopostui – galėsi gulėt – minkšta ir šilta. O aš pypkę kūriju – ar Tu nenori kartais? Taip pat ir lašinių turiu, a?

Kloniojuos[,] geros sveikatos tau ir tavo žmonai, ir vaikeliams6Balys Sruoga juokauja, nes Albinas Rimka dar buvo nevedęs. Albinas Rimka anksčiau taip pat šelmiškai rašė Baliui Sruogai: „Kokių perkūnų tu ten šėtonuojies kaip koks biesas raguotas ir ką tu ten zobilduoji tai apie apsivedimus, tai apie nekaltybes? Nei man rūpi apsivedimas, nei nekaltybės – nes gyvenu seno kavalieriaus gyvenimu ir net egzaminais nesirūpinu, nors liepos mėnesį žadu „egzaminą“ laikyti – be daktaro ir be felčerio – arba jeigu nori – tik felčerio. Tik, jeigu aš tuos egzaminus išlaikysiu – tai bus stebuklas arba velnio pagalba – nes aš ir dabar visko mokinuos, tik ne to, ko reikia kvotimams. / Tegu juos velniai su visokiais vokiškais „rechtais“, „rechnungais“ ir „pflėgemish“ – juk man jų niekad nereikės ir kam aš jų mokysiuos? Kad per kvotimus į vieną kvailą klausimą gerai atsakyti? Tegu jie pasikaria! / Labai tavęs man gaila, kad alaus negali gerti – tai tikrai yra Dievo koronė. O mano fanaberija yra ne didesnė, kai tavo. / Albinas / 1920. VI. 19.“ (Albino Rimkos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Frankfurto prie Maino – į Miuncheną, 1921-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 836, l. 1r–v).. Parašyk Jadzės7Jadvyga Čiurlionytė, etnomuzikologė, jaunesnioji Valerijos Čiurlionytės sesuo. Nuo 1920 m. studijavo Leipcigo konservatorijoje. ir Šimkaus8Stasys Šimkus, kompozitorius. 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose. adresą.

Balys9Tai Balio Sruogos atsakymas į Albino Rimkos atvirutę, siųstą 1921-11-10 (Miunchene gautą 11 d.). Albinas Rimka rašė: „Gerai, kad esi Miunchene; aš čia ir vienas: galėtum ir į svečius atvažiuoti; Ar senai iš Lietuvos? Ar ką žinai? Ar Vanda Leipcige?“ (MLLM 3961). Albino Rimkos atvirukas iš pradžių adresuotas į Bamberger Hot[el], paskui ši nuoroda nubraukta ir peradresuota į Theresien str. 124 Pension Segl. (LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 120).


KOMENTARAI

1 AC. santr, pranc d'adresse complément =papildomas adresas.
2 Balys Sruoga 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į Miuncheno universitetą, kur iki 1924 m. studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją.
3 Vanda Daugirdaitė iš Lietuvos išvyko studijuoti į Berlyno universitetą, įstojo į Filosofijos fakultetą, pasirinko istoriją.
4rus =mokytojas.
5 Albinas Rimka, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
6 Balys Sruoga juokauja, nes Albinas Rimka dar buvo nevedęs. Albinas Rimka anksčiau taip pat šelmiškai rašė Baliui Sruogai: „Kokių perkūnų tu ten šėtonuojies kaip koks biesas raguotas ir ką tu ten zobilduoji tai apie apsivedimus, tai apie nekaltybes? Nei man rūpi apsivedimas, nei nekaltybės – nes gyvenu seno kavalieriaus gyvenimu ir net egzaminais nesirūpinu, nors liepos mėnesį žadu „egzaminą“ laikyti – be daktaro ir be felčerio – arba jeigu nori – tik felčerio. Tik, jeigu aš tuos egzaminus išlaikysiu – tai bus stebuklas arba velnio pagalba – nes aš ir dabar visko mokinuos, tik ne to, ko reikia kvotimams. / Tegu juos velniai su visokiais vokiškais „rechtais“, „rechnungais“ ir „pflėgemish“ – juk man jų niekad nereikės ir kam aš jų mokysiuos? Kad per kvotimus į vieną kvailą klausimą gerai atsakyti? Tegu jie pasikaria! / Labai tavęs man gaila, kad alaus negali gerti – tai tikrai yra Dievo koronė. O mano fanaberija yra ne didesnė, kai tavo. / Albinas / 1920. VI. 19.“ (Albino Rimkos atvirlaiškis Baliui Sruogai, iš Frankfurto prie Maino – į Miuncheną, 1921-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 836, l. 1r–v).
7 Jadvyga Čiurlionytė, etnomuzikologė, jaunesnioji Valerijos Čiurlionytės sesuo. Nuo 1920 m. studijavo Leipcigo konservatorijoje.
8 Stasys Šimkus, kompozitorius. 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose.
9 Tai Balio Sruogos atsakymas į Albino Rimkos atvirutę, siųstą 1921-11-10 (Miunchene gautą 11 d.). Albinas Rimka rašė: „Gerai, kad esi Miunchene; aš čia ir vienas: galėtum ir į svečius atvažiuoti; Ar senai iš Lietuvos? Ar ką žinai? Ar Vanda Leipcige?“ (MLLM 3961). Albino Rimkos atvirukas iš pradžių adresuotas į Bamberger Hot[el], paskui ši nuoroda nubraukta ir peradresuota į Theresien str. 124 Pension Segl. (LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 120).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.