Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-11-14, iš Miuncheno – į Berlyną

Žadėjai „rytoj“ ilgą laišką.

Vandai Daugirdaitei
Gartenhaus Noske
Berlin, Moabit
Cuxhavener str. 15


Žadėjai „rytoj“ ilgą laišką. O jau kiek tų „rytoj“ buvo!

O aš toks vienas, toks užmirštas.

Vakar visą dieną – sekmadienį sėdėjau namie nuo 9 val. ryto iki 12 nakties. Tik porai valandų buvau išėjęs už miesto pasivalkioti. Dirbau. Maniau.

Ką aš maniau! Jei tu žinotum, tu man parašytum žadėtą laišką. O jei norėtum žinoti[,] jausti galėtum.

Toks man dabar tolimas pasaulis visas. Berods[,] aš antrą jaunystę gyventi pradedu.

Ir koks liūdnas pasaulis.

Ir tai lieka giliai, giliai sieloj.

Ir naujos paslaptys verias, ir aš stebiuosiu sustingusiomis akimis. Ir siela verkia, gailiai, gailiai verkia. Tyrai. Vienuma. Amžinastis – –1Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1921-11-01 išvyko iš Lietuvos studijuoti į Vokietiją ir po kelių dienų išsiskyrė Berlyne, kur Vanda Daugirdaitė pasiliko. Balys Sruoga rašė jai vieną po kito laiškus iš Miuncheno, bet dar nebuvo gavęs nė vieno Vandos Daugirdaitės laiško – nežinojo, kaip jai sekėsi įsikurti Berlyne, susitvarkyti universiteto reikalus, kaip ji jautėsi svetimame krašte.

Bol.


KOMENTARAI

1 Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė 1921-11-01 išvyko iš Lietuvos studijuoti į Vokietiją ir po kelių dienų išsiskyrė Berlyne, kur Vanda Daugirdaitė pasiliko. Balys Sruoga rašė jai vieną po kito laiškus iš Miuncheno, bet dar nebuvo gavęs nė vieno Vandos Daugirdaitės laiško – nežinojo, kaip jai sekėsi įsikurti Berlyne, susitvarkyti universiteto reikalus, kaip ji jautėsi svetimame krašte.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.