Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1921-11-16, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino

„Lietuvą“ redaguot

Herrn Albinas Rimka
Feuerbachstr. 29II

Frankfurt / M.


„Lietuvą“1Lietuva – dienraštis, leistas nuo 1919 m. Albinas Rimka jį redagavo 1919 m., Balys Sruoga – 1921–1923 m. redaguot palikau Mateušą Bagdoną2Matas Bagdonas (1895–1957), pedagogas, žurnalistas, 1921–1922 m. dienraščio Lietuva redaktorius. , tai su juo interesą reikia ir turėt.

Aš į Miuncheno universitą priimtas kaip didelis ponas ir[,] rodos[,] į kokį 5 ar 7 semestrą3Balys Sruoga „pagal Miuncheno universiteto nuostatus privalėjo išbūti čia ne mažiau kaip keturis semestrus (du buvo užskaityti už studijas Rusijoje)“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 120). Tuo metu jis dar pratinosi prie universiteto tvarkos, mokėsi vokiečių kalbos, todėl dar nebuvo net pasirinkęs studijų objekto.. Kur čia velnią bumeliosi, kad nemoku vokiškai, net su mergaitėms negalėčiau susišnekėt.

Sakyk, kaip gauti kambarį, kad nereikėtų gyvent pensione, velnias žino, baisiai brangiai išeina.

Kol kas kloniojuos.
Bal41921-11-15 atvirlaiškyje Albinas Rimka Baliui Sruogai rašė: „Nuo lapkr. 1 d. ir aš šiek tiek žinau, kas dedasi, nes po to netrukus pradėjom gauti laikraščius. Bet kas atsitiko nuo spalio 9 d. ligi lapkričio 1 d.? Štai ką aš norėčiau žinoti. Tai yra, svarbiausia, kas man rūpi, tai kas dabar „Lietuvą“ redaguoja – su kuo man reikės turėti reikalus? Sakyk, ar tu priimtas į universitą – ar tik taip „bumeliuoji“? (Šimkaus adreso nežinąs, Jadzė keliasi į naują butą ir jai kol kas rašyti reikia konserv. adresu. Į svečius atvažiuosiąs tik Kalėdoms) (MLLM, 3962).


KOMENTARAI

1 Lietuva – dienraštis, leistas nuo 1919 m. Albinas Rimka jį redagavo 1919 m., Balys Sruoga – 1921–1923 m.
2 Matas Bagdonas (1895–1957), pedagogas, žurnalistas, 1921–1922 m. dienraščio Lietuva redaktorius.
3 Balys Sruoga „pagal Miuncheno universiteto nuostatus privalėjo išbūti čia ne mažiau kaip keturis semestrus (du buvo užskaityti už studijas Rusijoje)“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 120). Tuo metu jis dar pratinosi prie universiteto tvarkos, mokėsi vokiečių kalbos, todėl dar nebuvo net pasirinkęs studijų objekto.
4 1921-11-15 atvirlaiškyje Albinas Rimka Baliui Sruogai rašė: „Nuo lapkr. 1 d. ir aš šiek tiek žinau, kas dedasi, nes po to netrukus pradėjom gauti laikraščius. Bet kas atsitiko nuo spalio 9 d. ligi lapkričio 1 d.? Štai ką aš norėčiau žinoti. Tai yra, svarbiausia, kas man rūpi, tai kas dabar „Lietuvą“ redaguoja – su kuo man reikės turėti reikalus? Sakyk, ar tu priimtas į universitą – ar tik taip „bumeliuoji“? (Šimkaus adreso nežinąs, Jadzė keliasi į naują butą ir jai kol kas rašyti reikia konserv. adresu. Į svečius atvažiuosiąs tik Kalėdoms) (MLLM, 3962).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.