Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1921-11-30, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino

Žiūrint, kokia audra buvo ir iš kur vėjas pūtė.

Albinas Rimka
Feuerbach str[.] 29II
Frankfurt / M.


Žiūrint[,] kokia audra buvo ir iš kur vėjas pūtė. Koks velnias įkandęs buvo?

O aš11921 m. lapkričio mėn. Balys Sruoga, neseniai įsirašęs į universitetą, dar gerai nemokėdamas vokiečių kalbos, nepakankamai gerai susipažinęs su vokiečių literatūra, buvo tik pradėjęs klausyti paskaitų (pirmas dalykas, kurį Balys Sruoga pasirinko universitete, – tai vokiečių literatūros istoriko, profesoriaus Arthuro Kutscherio dėstomas vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo kursas). Balys Sruoga tuomet dar nebuvo pasirinkęs slavų filologijos kaip studijų objekto, pagrindinio dalyko (jį pasirinko 1922 m. pavasarį). mat pripratau būt vienas jau ir jaučiuos labai patenkintas. Bavarietės gražesnės už kitas vokietkas, bet aš labiau mėgstu bulgares, kurių čia yra. Atvažiuok, supažindinsiu.

Beje, Kalėdoms tai tikrai atvažiuok2Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje., gal atvažiuos iš Berlyno Vanda3Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė. , Kirša4Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją. 1921-11-25 Kalėdoms Faustas Kirša į Miuncheną neatvažiavo. Kalėdas kartu Miunchene sutiko Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga ir Albinas Rimka. – tai paūšime. Vienam verkt – nė šiaip, nė taip, aš dabar net alaus ir tai negeriu.

Kloniojuos
Balys.


KOMENTARAI

1 1921 m. lapkričio mėn. Balys Sruoga, neseniai įsirašęs į universitetą, dar gerai nemokėdamas vokiečių kalbos, nepakankamai gerai susipažinęs su vokiečių literatūra, buvo tik pradėjęs klausyti paskaitų (pirmas dalykas, kurį Balys Sruoga pasirinko universitete, – tai vokiečių literatūros istoriko, profesoriaus Arthuro Kutscherio dėstomas vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo kursas). Balys Sruoga tuomet dar nebuvo pasirinkęs slavų filologijos kaip studijų objekto, pagrindinio dalyko (jį pasirinko 1922 m. pavasarį).
2 Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
3 Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
4 Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją. 1921-11-25 Kalėdoms Faustas Kirša į Miuncheną neatvažiavo. Kalėdas kartu Miunchene sutiko Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga ir Albinas Rimka.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.