Balio Sruogos atvirlaiškis Juozui Urbšiui, 1923-08-06, iš Bavarijos – į Berlyną

Iš Cūgšpšco

Ponui J. Urbšiui1Juozas Urbšys (1896–1991), nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
Litauische Vertretung2Litauische Vertretung vok =Lietuvos atstovybė.


Berlin, Charlott.3Berlin, Charlott[enburg] vok =Berlynas, Charlottenburgas.
Kurfürstendamm 242


Iš Cūgšpšco4 Zugspitze – aukščiausias Vokietijos kalnas Alpėse (jo aukštis – 2 962 metrų). Jis stūkso prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkircheno miesto. Viršūnės labai žemai kloniojuos.

Balys Sr


KOMENTARAI

1 Juozas Urbšys (1896–1991), nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas. 1922–1927 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, buvo konsulinio skyriaus vedėjas Berlyne.
2 Litauische Vertretung vok =Lietuvos atstovybė.
3 Berlin, Charlott[enburg] vok =Berlynas, Charlottenburgas.
4 Zugspitze – aukščiausias Vokietijos kalnas Alpėse (jo aukštis – 2 962 metrų). Jis stūkso prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkircheno miesto.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.