Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, 1923-08-14, iš Miuncheno – į Berlyną

Tai mes po visokių nelaimių ir avantiūrų Oberstdorfe randamės jau vėl Miuncheno karčemoj.

P. J. Sruogai
b/Kramer


Berlin, Charl.
Schlüter str[.] 10IV


Tai mes po visokių nelaimių ir avantiūrų Oberstdorfe1Oberstdorfas – miestas Vokietijos pietuose, Bavarijoje, Alpių apsuptyje. randamės jau vėl Miuncheno karčemoj. Tavo2Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis. 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje. pasiūlymas labai mane vilioja, aš nežinau, kas daryti. Kai pagalvoju, tai važiuot man nieku būdu neišeina, bet aš tiek noriu važiuot, kad galiu kurią gražią dieną išbėgt iš Miuncheno ir atvažiuot. Mano padėtis tokia neaiški, kad aš nežinau, kas pasirinkt. O šiaip – kloniojuos.

Balys3Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.

Geras p. Juozai, aš ir grįšiu būtinai ant 15/VIII; Jūsų reikalus atlikom. Kol kas „ilsimės“.

Iki pasimatymo.

Jūsų Juozas P.4Po tekstu prierašas Juozo Pronskaus ranka parkeriu (mėlynu rašalu).
Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, nuo 1920 m. dirbo Kaune leidinių Lietuva, Trimitas, Lietuvos žinios redakcijose.KOMENTARAI

1 Oberstdorfas – miestas Vokietijos pietuose, Bavarijoje, Alpių apsuptyje.
2 Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis. 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje.
3 Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
4 Po tekstu prierašas Juozo Pronskaus ranka parkeriu (mėlynu rašalu).
Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, nuo 1920 m. dirbo Kaune leidinių Lietuva, Trimitas, Lietuvos žinios redakcijose.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.