Balio Sruogos atvirlaiškis Juozui Urbšiui, 1923-12-24, iš Miuncheno – į Berlyną

Juozai, / vis tik tu labai geras žmogus esi.

Juozai,

vis tik tu labai geras žmogus esi. Užtat tegu tau ir per šventes būna gera. Man biškį markatna – šventes sutinku rašomosios mašinėlės kompanijoj.1Balys Sruoga ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete. „Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą.“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133). Bet čia nieko nepadarysi. Net į kalnus kažin ar ir porai dienų galėsiu pavažiuoti – nei laiko, nei prietelių, nei pinigų. Tai tu paūžk ir už mano sveikatą ir nebūk markatnas. Vasario pabaigoj aš būsiu Berlyne[,] o paskui – sudie, vokiečių žemė.2 Balys Sruoga egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.

Ūžk ir dūduok.

Balys


KOMENTARAI

1 Balys Sruoga ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete. „Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą.“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133).
2 Balys Sruoga egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.