Balio Sruogos laiškas Matui Grigoniui, 1927, iš Kauno – į Rozalimą

Gerbiamasai, / Virtus „Lietuviui“ dienraščiu, man tenka jame organizuoti atkarpos ir literatūros skyrių.

Ponui M. Grigoniui Rozalime

Gerbiamasai,

Virtus „Lietuviui“ dienraščiu,1Lietuvis – Lietuvos tautininkų sąjungos laikraštis, ėjęs 1924–1928 m. Kaune. 1924–1926 m. savaitraštis, nuo 1927 m. pradžios dienraštis. Jį redagavo Petras Vaičiūnas. man tenka jame organizuoti atkarpos2Atkarpos terminu Balys Sruoga vadina dienraščio vedamuosius (įžanginius) straipsnius. ir literatūros skyrių.

Atsimindamas senus gerus laikus ir Tamistos palankumą, nuoširdžiai kviečiu Tamistą prisidėti savo raštais. Šioks toks honoraras bus mokamas.

Viso[.]

Balys Sruoga

Laukiu ne tik sutikimo bendradarbiauti, bet ir raštų[.]

BS.


KOMENTARAI

1 Lietuvis – Lietuvos tautininkų sąjungos laikraštis, ėjęs 1924–1928 m. Kaune. 1924–1926 m. savaitraštis, nuo 1927 m. pradžios dienraštis. Jį redagavo Petras Vaičiūnas.
2 Atkarpos terminu Balys Sruoga vadina dienraščio vedamuosius (įžanginius) straipsnius.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.