Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-04, pakeliui iš Petrogrado – į Maskvą

Pirma valanda nakties.

Москва
Кабанихин. 28, кв. 35
(Грузины)
Mlle
В. Чурлянис1Москва / Кабанихин. 28, кв. 35 / (Грузины) / Mlle / В. Чурлянис rus, pranc =Maskva / Kabanichino [skersgatvis] 28, b[utas] 35 / (Gruzinai) / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė].


Pirma valanda nakties. Jau visa valanda stovime kokiame tai „klyne“[.] Kokia tai gelžkelio katastrofa. Valandą koridoriuj pastovėjęs gavau atsisėsti ant savo pintinės. Pavargęs esu вдребезги2Вдребезги rus =(nusi)baigtinai.. Galva skauda. Miegas marina. Vargiai matau raides[.] Nieko negalvoju. Nieko, be nuovargio[,] ir nejaučiu. Kada kelio galas – jei taip važiuosim?

O tu ką darai, sesut, šią valandą? Ar miegi[,] ar sapnuoji? Ar gerai tau?

Bolyt


KOMENTARAI

1 Москва / Кабанихин. 28, кв. 35 / (Грузины) / Mlle / В. Чурлянис rus, pranc =Maskva / Kabanichino [skersgatvis] 28, b[utas] 35 / (Gruzinai) / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė].
2 Вдребезги rus =(nusi)baigtinai.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.