Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1923-08-05, iš Bavarijos – į Būgius

Jau kelinta diena kelionėj – šiandie jau Zugspitze.

Jau kelinta diena kelionėj – šiandie jau Zugspitze.1Zugspitze (Cugšpicė) – kalnų masyvas Vokietijos pietryčiuose, Austrijos pasienyje, Bavarijos Alpėse. Didžiausias aukštis – 2 962 m. Vokietijos aukščiausia viršūnė. Su manim eina tiktai Juozas2Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje. Balys Sruoga brolio Juozapo nelaikė geru kompanionu kalnuose, dėl patirties trūkumo ir silpnesnės sveikatos vadino „moterišku ėjiku“. Balio Sruogos suplanuotas kelionės maršrutas nebuvo lengvas, ne kiekvienam įveikiamas: „Maršrutas toks: Herzogstand – Heimgarten, Ohlstandt (nakvynė), traukiniu iki Garmisch ir tą pačią dieną iki Kreuzeck. Iš ten į Alpspitze. Iš ten vieni (smarkesni) eis į Zugspitzą per Höllental (gana pavojinga) ir kiti (ne taip smarkūs) eis į Zugspitzą pro Anger ir Knorrhütte (be jokio pavojaus). Nuo Zugspitzo visi kartu verčiamės į Austriją, persismaugę per eilę kalnelių ir pakalnėlių draskomės į Perseierspitze (aukščiausią mūsų kelionėj – 3 030 m.). Iš ten per Mädele ir Mädelgabel verčiamės atgal į Bavariją. Sunkiausias kelias – į Perseierspitze, bet užtat ir gražiausias. Iki tam laikui jau būsim gerai išsitreniravę. // Aš norėčiau turėti gerą kompanioną vyrą (brolis Juozas – moteriškas ėjikas). // Būtų nebloga, kad koks fotografas prisidėtų. Bet jeigu nieks neprisidės – ganės ir mūsų trijų. // Terminas – išeit iš Miuncheno 1 arba vėliausiai 2 rugp.“ (Balio Sruogos laiškas Viktorijai Gravrogkaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, iki 1923-07-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 700, l. 1v, 2r). ir Pronskus.3Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, prozininkas, vertėjas. Jį, kaip vieną geriausių bičiulių, Balys Sruoga pasikvietė vietoj negalėjusios kartu vykti Viktorijos Gravrogkaitės. Juozą vargiai vargiai užgabenom ant Zugspitze'o – drebėjo, stenėjo, dejavo. Nežinau, kaip jį apačion reikės nugabenti. Mes su Pronsku tariamės eit į Tirolį, o Juozas teks pakeliui paleisti namo. Vakar pakeliui labai sulijo, vieną dieną turėjom baisią saulę, o šiandie ūkanota, ūkanota. Nakvosime viršūnėj[.]

Jau nusileidom nuo Zugspitze'o. Juozas eina namo, mes su Pronsku į Austriją. Beveik dvi nakti nemiegojau, baisiai galva skauda, reikės kur pakrūmėj pamiegot. Iš Austrijos daugiau parašysiu – bučiuoju[.]

TavBol

Sekmadienis[.]KOMENTARAI

1 Zugspitze (Cugšpicė) – kalnų masyvas Vokietijos pietryčiuose, Austrijos pasienyje, Bavarijos Alpėse. Didžiausias aukštis – 2 962 m. Vokietijos aukščiausia viršūnė.
2 Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis, 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje. Balys Sruoga brolio Juozapo nelaikė geru kompanionu kalnuose, dėl patirties trūkumo ir silpnesnės sveikatos vadino „moterišku ėjiku“. Balio Sruogos suplanuotas kelionės maršrutas nebuvo lengvas, ne kiekvienam įveikiamas: „Maršrutas toks: Herzogstand – Heimgarten, Ohlstandt (nakvynė), traukiniu iki Garmisch ir tą pačią dieną iki Kreuzeck. Iš ten į Alpspitze. Iš ten vieni (smarkesni) eis į Zugspitzą per Höllental (gana pavojinga) ir kiti (ne taip smarkūs) eis į Zugspitzą pro Anger ir Knorrhütte (be jokio pavojaus). Nuo Zugspitzo visi kartu verčiamės į Austriją, persismaugę per eilę kalnelių ir pakalnėlių draskomės į Perseierspitze (aukščiausią mūsų kelionėj – 3 030 m.). Iš ten per Mädele ir Mädelgabel verčiamės atgal į Bavariją. Sunkiausias kelias – į Perseierspitze, bet užtat ir gražiausias. Iki tam laikui jau būsim gerai išsitreniravę. // Aš norėčiau turėti gerą kompanioną vyrą (brolis Juozas – moteriškas ėjikas). // Būtų nebloga, kad koks fotografas prisidėtų. Bet jeigu nieks neprisidės – ganės ir mūsų trijų. // Terminas – išeit iš Miuncheno 1 arba vėliausiai 2 rugp.“ (Balio Sruogos laiškas Viktorijai Gravrogkaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, iki 1923-07-30, in: LLTI BR, f. 53, b. 700, l. 1v, 2r).
3 Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, prozininkas, vertėjas. Jį, kaip vieną geriausių bičiulių, Balys Sruoga pasikvietė vietoj negalėjusios kartu vykti Viktorijos Gravrogkaitės.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.