Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1923-08-07, iš Tirolio – į Būgius

Mielas Vandukai, aš jau antra diena Austrijoj.

Mielas Vandukai, aš jau antra diena Austrijoj. Bet einu tokiais keliais, kur nėra nei pašto, nei atviručių – nėr kaip parašyti. Dabar esu gana giliai – palei Imst,1Imst – miestas Austrijos Tirolio žemėje maždaug už 50 km. į vakarus nuo Innsbrucko. netoli Innsbrucko2Innsbruck – miestas Austrijos vakaruose; Tirolio žemės centras., tiktai esu mirtinai pavargęs. Vakar nusidraskiau vieną ranką, tai biškį skauda, o šiandie man atsitiko tas pat, kas Tau paskutinį kartą Saalfelde.3Saalfeld – miestas Vokietijos vidurinės dalies rytuose, Tiuringijoje. Vanda Daugirdaitė ir Balys Sruoga 1923 m. Sekmines praleido Tiuringijoje (Saalfeld), kur susižadėjo. Ši kelionė abiems buvo įsimintina: „[P]o galvas sukas Saalfeldas, kalnai, miškai, ežerai, pašėlusi laisvė ir pilnybė!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-07-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 511, l. 2r). Jau šešios dienos kelionėje, o poilsio dar nė karto neturėjome – keliamės kas dieną 5 v. rytą ir iki vėlam vakarui darbuojamės. Dabar teks atsisakyti nuo pirmykščio plano ir pačią gražiausią viršūnę – Parseierspitz4Parseierspitze – 3 036 m. aukščio kalnas Austrijoje, Lechtalio Alpių viršūnė. – teks apleisti. Baisiai gaila, bet nieko nepadarysi. Mano Pronskus irgi labai pavargo, o istorija su „Vidaus ministerija“ ir mane prispaudė. Dar teks padaryti du „perevalai“ po 2000 metr. ir vėlei būsime Bavarijoj – leisimės apačion. Palyginant su Austrija Bavarija atrodo kaip antra tėvynė. Bet ją pasiekt – dar mažiausiai trys dienos, o Miunchenan grįšiu už kokių 5–6 dienų. Bet kaip gražu Tiroly! Zugspitze'as man baisiai bjaurų įspūdį padarė – tiek daug žmonių. Tiktai ankstų rytą atsikėlę (o miegot teko po 2 žm. ant vieno siauručio matraco)[,] kokią 4 val. ar anksčiau[,] laukėm Saulės tekėjimo, pasitikom ją ateinančią[,] kaip vakare palydėjom!

Tik tiek žmonių!

O Tiroly kas kita – į dieną sutinki 3–4 žmones, žinoma, neskaitant miesčiukų, bet kurie irgi apmirę!

Kalnai tokie dideli, tokios stačios, stačios uolos, sienos, o Alpių pievos tokios grakščios – laukai Alpių rožių, ištisi laukai kitokių kvepiančių žiedelių, ir daina taip toli skamba, ir gėlių galvelės taip skaidriai skambina.

Šitokias aveles mes duona ir dešra vaišinom – jų susirinko visas pulkas ir mus toli toli lydėjo tekančios Saulės pasitikti.5Sakinys, pridėtas atvirlaiškio antrojo atviruko pirmoje pusėje. Rašyta pieštuku po atvaizdu, vertikaliai – dešinėje atvaizdo pusėje, priešinga atvaizdui kryptimi – virš jo. Ir dabar dūšioj taip gerai ir ramu, nors šiaip ir nuvargęs, bet[,] rodos[,] daug daug naujų jėgų pririnkau[.] O kaip namie? Santykiai?6Vandos Daugirdaitės tėvas Kazimieras Daugirdas, gyvendamas kartu su buvusia Daugirdų šeimos globotine Klementina Kopystinskaite, jos veikiamas, kritiškai vertino dukters draugystę su Baliu Sruoga, dėl to Būgiuose kildavo nesutarimų tarp tėvo ir dukters. Jei viskas gerai, kloniokis Tėvui, Klimai – – – Aš labai labai laukiu iš tavęs laiškelio, kaip Tu dabar jautiesi, ar pasikeitė kas namie[?] Čia vis dar taip daug Saulės. Ir aš norėčiau Tave taip karštai pabučiuoti, kaip čia Saulužė mus bučiuoja.

Bučiuoju Tau[,] Vanduk[.]

Bal


KOMENTARAI

1 Imst – miestas Austrijos Tirolio žemėje maždaug už 50 km. į vakarus nuo Innsbrucko.
2 Innsbruck – miestas Austrijos vakaruose; Tirolio žemės centras.
3 Saalfeld – miestas Vokietijos vidurinės dalies rytuose, Tiuringijoje. Vanda Daugirdaitė ir Balys Sruoga 1923 m. Sekmines praleido Tiuringijoje (Saalfeld), kur susižadėjo. Ši kelionė abiems buvo įsimintina: „[P]o galvas sukas Saalfeldas, kalnai, miškai, ežerai, pašėlusi laisvė ir pilnybė!“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-07-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 511, l. 2r).
4 Parseierspitze – 3 036 m. aukščio kalnas Austrijoje, Lechtalio Alpių viršūnė.
5 Sakinys, pridėtas atvirlaiškio antrojo atviruko pirmoje pusėje. Rašyta pieštuku po atvaizdu, vertikaliai – dešinėje atvaizdo pusėje, priešinga atvaizdui kryptimi – virš jo.
6 Vandos Daugirdaitės tėvas Kazimieras Daugirdas, gyvendamas kartu su buvusia Daugirdų šeimos globotine Klementina Kopystinskaite, jos veikiamas, kritiškai vertino dukters draugystę su Baliu Sruoga, dėl to Būgiuose kildavo nesutarimų tarp tėvo ir dukters.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.