Balio Sruogos atvirlaiškis Juozui Urbšiui, 1924-01-13, iš Miuncheno – į Berlyną

Urbšeli, / Tu vis tik labai geras berniokas.

Herrn J. Urbšys
Litauische Gesandtschaft

Berlin, Charlott.
Kurfürstendamm 242


B. Sruoga
München
Kunigundenstr. 23 II1Herrn J. Urbšys / Litauische Gesandtschaft // Berlin, Charlott. / Kurfürstendamm 242 // B. Sruoga / München / Kunigundenstr. 23II vok =Ponas J. Urbšys / Lietuvos pasiuntinybė // Berlynas, Šarlot[enburgas] / Kurfiurstendam[o] 242 // B. Sruoga / Miunchenas / Kunigunden [gatvė] 23II.


Urbšeli,

Tu vis tik labai geras berniokas. Gavau Tavo laišką su „indėliu“ – neišmanau, ką čia Tau dabar pasakyti. Mano finansų krizis, smaugęs mane per Kalėdas[,] jau praėjo. Geri žmonės pamačijo, o ir čekis atropojo, be to[,] dar ir kito čekio laukiu. Tau galėčiau grąžinti kad ir tuojau. Bet tiktai – kaip? Per paštą siųsti – neturiu pečentės, kuo laką prispausti, o šiaip – šiuo tarpu nieks nevažiuoja iš čia į Berlyną. Taigi tenka arba progos laukti, arba net vasario mėnesio palaukti, kada aš pro Berlyną į Lietuvą trauksiu. Kitaip aš neišmanau, kaip čia pasiųsti. Kaip tu manai?

O gal Tau ponas Dievas padėtų į Miuncheną, į kalnus[,] atsikraustyti – po sniegą rokundą somnenijos padaryti ir už griekus padūsauti?

Būtų neblogas daiktas, ir dūšiai – gera, ir kūnui – sveika. Bent aš labai džiaugtaus!

O vis tik Tau labai ačiū!

Tav[o] Balys

Sekmadienis.KOMENTARAI

1 Herrn J. Urbšys / Litauische Gesandtschaft // Berlin, Charlott. / Kurfürstendamm 242 // B. Sruoga / München / Kunigundenstr. 23II vok =Ponas J. Urbšys / Lietuvos pasiuntinybė // Berlynas, Šarlot[enburgas] / Kurfiurstendam[o] 242 // B. Sruoga / Miunchenas / Kunigunden [gatvė] 23II.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.