Balio Sruogos atvirlaiškis Juozui Urbšiui, 1924-02-18, iš Bavarijos – į Berlyną

Kalnai, Ski, Sniegas, Saulė, vėjas, senas vynas, jaunos mergaitės…

Herrn J. Urbšys
Litauische Gesandtschaft

Berlin, Charl.
Kurfürstendamm 2421Herrn J. Urbšys / Litauische Gesandtschaft // Berlin, Charl. / Kurfürstendamm 242 vok =Ponas J. Urbšys / Lietuvos pasiuntinybė // Berlynas, Šarl[otenburgas] / Kurfiurstendamo 242.


Kalnai, Ski2Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje., Sniegas, Saulė, vėjas, senas vynas, jaunos mergaitės, už kurias aš ir mano sušalusius plaučius atiduotau[,] – visa, ko širdis trokšta!

Tegu bus pagarbinta kalnų žiema, Tirolio vynas ir grakščios mergaitės! Balys


Bučiuok Kiršą.3Faustas Kirša (1891–1964), poetas, tuo metu (1921–1926) klausė paskaitų Berlyno universitete.
Sakinys, Balio Sruogos ranka prirašytas virš teksto priešinga jam kryptimi.


Einen herzlichen Gruß aus dem Ammergau, wo Balys und ich ein Passionsschauspiel auf Skiern Regiere. Ihre Erich Müller.4Erich Müller-Kamp (1897–1980), vokiečių rašytojas, geras Balio Sruogos draugas Vokietijoje.
Pieštuku Erich Müller ranka pridėtos šešios eilutės vokiečių kalba: „Šiltas pasveikinimas iš Ammergau, kur Balys ir aš Misteriją ant slidžių režisavom. Jūsų Erichas Miuleris.“
Bavarijoje, Ammergau apylinkėse, Oberammergau gyventojai kasmet vaidina Kristaus kančios istoriją. Galimas dalykas, kad čia tai ir minima.KOMENTARAI

1 Herrn J. Urbšys / Litauische Gesandtschaft // Berlin, Charl. / Kurfürstendamm 242 vok =Ponas J. Urbšys / Lietuvos pasiuntinybė // Berlynas, Šarl[otenburgas] / Kurfiurstendamo 242.
2 Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje.
3 Faustas Kirša (1891–1964), poetas, tuo metu (1921–1926) klausė paskaitų Berlyno universitete.
Sakinys, Balio Sruogos ranka prirašytas virš teksto priešinga jam kryptimi.
4 Erich Müller-Kamp (1897–1980), vokiečių rašytojas, geras Balio Sruogos draugas Vokietijoje.
Pieštuku Erich Müller ranka pridėtos šešios eilutės vokiečių kalba: „Šiltas pasveikinimas iš Ammergau, kur Balys ir aš Misteriją ant slidžių režisavom. Jūsų Erichas Miuleris.“
Bavarijoje, Ammergau apylinkėse, Oberammergau gyventojai kasmet vaidina Kristaus kančios istoriją. Galimas dalykas, kad čia tai ir minima.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.