Balio Sruogos laiškas Onai Mašiotienei, 1918 m., Vilnius

P. Mašiotienei

P. Mašiotienei1Ona Brazauskaitė-Mašiotienė (1883–1949), pedagogė, visuomenininkė. 1918 m. Vilniuje suorganizavo ir vadovavo lietuviškai mergaičių gimnazijai, suaugusiųjų vakariniams kursams.


Būdamas silpnos sveikatos ir negalėdamas pasitaisyti Vilniuje išvažiuoju, progai pasitaikius, savaitei į tėviškę2Balio Sruogos tėviškė – Baibokų kaimas Biržų rajone., nes gimnazijos lankyti dabar vis tiek negaliu3Balys Sruoga turėjo kelias visuotinės, lietuvių literatūros ir literatūros istorijos pamokas mergaičių gimnazijoje, kur dirbo nuo 1918 m. rudens iki, spėtina, 1919 m. balandžio mėn.[.]

Su pagarba
BSruog


KOMENTARAI

1 Ona Brazauskaitė-Mašiotienė (1883–1949), pedagogė, visuomenininkė. 1918 m. Vilniuje suorganizavo ir vadovavo lietuviškai mergaičių gimnazijai, suaugusiųjų vakariniams kursams.
2 Balio Sruogos tėviškė – Baibokų kaimas Biržų rajone.
3 Balys Sruoga turėjo kelias visuotinės, lietuvių literatūros ir literatūros istorijos pamokas mergaičių gimnazijoje, kur dirbo nuo 1918 m. rudens iki, spėtina, 1919 m. balandžio mėn.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.