Balio Sruogos laiškas Onai Mašiotienei, 1918 m., Vilnius

P. Mašiotienei

P. Mašiotienei


Gimnazijon pamokoms ateiti negaliu[,] nes sergu.


Su pagarba
BSruoga


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.