Balio Sruogos laiškas Onai Rymaitei, iki 1918-01-15, Maskva

Laiškeliuks

Laiškeliuks

Mergelei

O. Rymaitei1Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1915–1920 m. gyveno Maskvoje, baigė privačią Maskvos dailės teatro aktorės Sofijos Chaliutinos dramos mokyklą, vaidino Maskvos lietuvių dramos artistų bendrovės spektakliuose, pritariant muzikai deklamavo lietuvių poetų eilėraščius.


Prašau ateiti Čiurlionies kuopos2Balys Sruoga Maskvoje bendravo su dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) seserimis Valerija ir Jadvyga Čiurlionytėmis, buvo įsitraukęs į 1913 m. įsteigtos Čiurlionio kuopos prie Lietuvių dailės draugijos veiklą, Čiurlionio paveikslų gelbėjimą. posėdin pirmadienį 15 sausio 6 val. v.36 val[andą] v[akare]. Komitete4Lietuvos draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti skyrius Maskvoje. (м. Палашевск.)5[М][алый] Палашевск[ий] [переулок] rus =m[ažasis] Palaševsk[io] [skersgatvis].)[.]

Su
B. Sruoga


KOMENTARAI

1 Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1915–1920 m. gyveno Maskvoje, baigė privačią Maskvos dailės teatro aktorės Sofijos Chaliutinos dramos mokyklą, vaidino Maskvos lietuvių dramos artistų bendrovės spektakliuose, pritariant muzikai deklamavo lietuvių poetų eilėraščius.
2 Balys Sruoga Maskvoje bendravo su dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) seserimis Valerija ir Jadvyga Čiurlionytėmis, buvo įsitraukęs į 1913 m. įsteigtos Čiurlionio kuopos prie Lietuvių dailės draugijos veiklą, Čiurlionio paveikslų gelbėjimą.
3 6 val[andą] v[akare].
4 Lietuvos draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti skyrius Maskvoje.
5 [М][алый] Палашевск[ий] [переулок] rus =m[ažasis] Palaševsk[io] [skersgatvis].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.